Motionister var ikke tilfredse

Motionister var ikke tilfredse

Forligspartier gav sig delvist, motionister og opposition var ikke tilfredse og på onsdag skal det politisk behandles om Hvidovre Atletik kan udpeges som driftsansvarlig samt låne 400.000 kr. til opstart

En forbedring, men stadig ikke god nok.

Sådan lyder konklusionen fra brugerne af Hvidovre Motionscenter efter budgetforliget bestående af Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Konservative og de to tidligere Venstre-mandater på seneste kommunalbestyrelsesmøde stillede forslag om, at der fremadrettet ansættes to medarbejdere i Hvidovre Motionscenter frem for kun en enkelt.

På tilhørerpladserne var igen samlet et stort antal motionister, lige som der blandt spørgerne var repræsentanter for motionisterne. Selv om forslagsstillerne med deres forslag netop hævdede, at de havde lyttet til brugerne, så følte brugerne sig altså ikke tilfredse med budgetforligets ændrede holdning.

Ufornuftig beslutning

Brugerne af Hvidovre Motionscenters skepsis bundede blandt andet i behandlingen af centrets medarbejdere, beslutningen om den forhøjede pris og den manglende mulighed for motion for de brugere, der ikke er pensionister eller førtidspensionister.

- Vi er glade for, at der bliver to ansatte af 35 timer, men hvorfor har man fyret to så fantastiske medarbejdere. Hvorfor ikke bare lade dem køre videre? Har man taget højde for vikartimer i tilfælde af sygdom og ferier? Kan man give en grund til at udelukke raske borgere? Kan man ikke se, at det er dem, der skæpper i kassen? Der er (i forslaget, red.) slet ikke tænkt på grupper som de langtidssyge, de arbejdsløse og personer på flexjob, sagde Inge Steen blandt andet under spørgetiden.

Hun påpegede også, at den øgede brugerbetaling for centrets brugere er noget, der vil kunne mærkes i et pensionistbudget. Ligeledes udtrykte hun utilfredshed med at budgetforligets første udspil, efter hendes mening, ikke levede op til kommunens personalepolitik.

- Det hele forekommer som en ufornuftig beslutning. Og jeg vil endnu engang påpege, at Hvidovre Motionscenter ikke er et værested, men et sted hvor man motionerer og bliver ladet op i stedet for at sidde i et sofahjørne. Kommunens personalepolitik er desuden dialog, åbenhed og engagement. De tre ord stemmer ikke overens med den behandling som Susanne og Iris (centrets leder og faste medarbejder, red.) er blevet udsat for, sagde Inge Steen.

Det gør indtryk

Borgmester Helle Adelborg påpegede imidlertid, at hun med medlemsforslaget mente, at forligsparterne faktisk havde lyttet til kritikken fra brugere og opposition.

- Jeres vedholdende fremmøde har gjort indtryk, men vi fastholder, at der skal findes en løsning med en foreningsdrevet del, sagde hun blandt andet.

Niels Ulsing fra SF var dog ikke tilfreds med det samlede resultat.

- Vi ønsker fortsat at bevare motionscentret, som vi kender det. Uanset hvad er det et dårligere tilbud, som der nu ovenikøbet skal betales mere for. Det rejser en række spørgsmål. Hvem må komme i centret?. Man fristes til at sige, at det ikke har gjort nok indtryk på borgmesteren, fristes man til at sige, sagde Niels Ulsing blandt andet forligspartierne.

Opposition stemte imod

Heller ikke den øvrige opposition mente, at det nye forslag fra forligspartierne var tilfredsstillende. Da forslaget blev behandlet stillede SF derfor forslag om, at Hvidovre Motionscenter fortsætter i sin nuværende og kendte form. Han fik støtte fra den samlede opposition. Det forslag blev stemt ned af budgetforliget. Hvidovrelisten, SF, Enhedslisten og to medlemmer af kommunalbestyrelsen uden for partierne (Bo Christof og Kashif Ahmad, red.) stemte således imod budgetforligets forslag med en bemærkning om, at sagen om Hvidovre Motionscenter efter deres mening havde været “uden reel dialog og belysning af væsentlige forhold - og med en forringelse af motionscentrets liv og funktion”.

På onsdagens møde i Kultur- og Fritidsudvalget skal udvalget behandle om, Hvidovre Atletik- og Motion (HvAM, red.) kan udpeges som driftsansvarlig for den foreningsdrevne del af Hvidovre Motionscenter - herunder om HvAM kan få bevilget et rentfrit lån på 400.000 kr. til opstart af motionscentret.key

menu
menu