- Motionscentret tilbage som før!

- Motionscentret tilbage som før!

SF fastholder, at besparelsen på Motionscentret er urimelig

Ved andenbehandlingen af budgettet for 2018, var der to ændringsforslag vedrørende det tidligere rent kommunale motionscenter.

- Det ene forslag handlede om, at tilføre 300.000 kr. til det nuværende motionscenter, for at løfte kvaliteten. Det andet handlede om at afsætte 800.000 kr., så det vil være gratis for alle over 60 år, at bruge Motionscentret, siger Niels Ulsing (SF): - Vi stemte naturligvis for begge forslag, for endnu engang, at vise vores modstand mod “ødelæggelsen” af vores tidligere kommunale motionscenter. I SF har vi stadigvæk den holdning, at det var en helt urimelig besparelse, som Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Konservative og Venstre fik gennemført, og som ødelagde en ordning, der betød rigtig meget for mange hundrede brugere, der var blevet hjulpet af et meget kompetent personale, som havde skabt et sted, hvor man kunne få professionel hjælp til træning/genoptræning, uden at være registreret i kommunens sygdoms-/sundhedssystem, og uden at skulle løse medlemskab af en idrætsforening. Desuden var der opbygget et trygt og godt fællesskab og socialt samvær.

Med andre ord - noget heltandet end et traditionelt fitnesscenter.

Uforståelig besparelse

- Det er stadigvæk helt uforståeligt for SF, at et politisk flertal fastholdt besparelsen, efter at have oplevet, hvor meget det daværende motionscenter betød for brugerne.

De mødte op til kommunalbestyrelsens møder måned efter måned, for at prøve at redde deres motionscenter. Den største protest mod en budgetbeslutning, måske nogen sinde. Desuden var det tydeligt for enhver, at den politiske proces, var under al kritik.

Det var et mønstereksempel på hvordan man ikke skal håndtere en budgetsag. Besparelsen blev næsten halveret, og den er nu så ubetydelig, at den slet ikke står mål med det, der er mistet både socialt og som sundhedsforebyggende tiltag.

SF ønsker fortsat at få den gamle ordning tilbage til brugerne, og det vil være et af de første forslag, som vi stiller i den nye periode, slutter SF’s Niels Ulsing, der er formand for kultur- og Fritidsudvalget.

red

Niels Ulsing.

Niels Ulsing.

menu
menu