– Naboerne bliver hørt...

– Naboerne bliver hørt...

Borgerne inviteres til proces om nyt natur- og byområde ved Byvej

Kommunen planlægger borgerinddragelse efter sommeren.

Kommunalbestyrelsen har nu godkendt, at der bliver sat gang i forarbejdet til et nyt natur- og byområde med boliger og rekreative muligheder på tre nedlagte gartneri- og landbrugsejendomme ved Byvej i Avedøre. Der skal laves et tillæg til Kommuneplan 2016 og en ny lokalplan, der giver plads til et helt nyt offentligt naturområde på ca. 261.000 kvadratmeter og ca. 100.700 kvadratmeter til boligområder.

Det er også besluttet, at borgerne i Hvidovre skal inddrages i udviklingen af området, og derfor planlægges der en proces efter sommeren, hvor bl.a. vil blive holdt et borgermøde og en høring.

Datoer og mere information om processen vil blive offentliggjort i Hvidovre Avis og på hvidovre.dk, hvor man allerede nu kan læse om projektet.

menu
menu