Næste års budget er endeligt besluttet

Næste års budget er endeligt besluttet

Budgettet er bundet i fire-årig aftale, som parterne var tilfredse med

Skat, udvikling, visioner og hvor besparelserne faldt bedst...eller værst.

Det var nogle af de emner, som kommunalbestyrelsen drøftede, da et budgetforlig med et flertal på 16 mandater vedtog årets budgetforlig.

Med det er det samlet nu endelig besluttet, at der skal spares for 55 mio. kr. i 2019. Budgetforliget bestående af A, O, F og H anførte alle, at det er gjort så nænsomt, som det overhovedet kan lade sig gøre. De tre parter udenfor, C, V og Ø påpegede, at det efter deres mening kunne være gjort bedre.

For borgmester Helle Adelborg var der dog ikke tvivl om, at årets budget var godt.

- Der er reduktioner på alle områder, men ikke alle er ramt lige hårdt. Vi har friholdt den borgernære velfærd i så høj grad som muligt, sagde Helle Adelborg og takkede i øvrigt forligsparterne for samarbejdet.

Fra Hvidovrelisten, der i år er med i budgetforliget, lød det ligeledes, at budgetarbejdet har været godt.

- Der har været gode intentioner, der blev fulgt op af politiske drøftelser. Alle områder har bidraget og vi har søgt at finde besparelser, hvor der kunne opstrammes. Og selv om vi ikke kom igennem med alt - vi ville f.eks. gerne have sat skatten ned, at der blev tilført flere penge til det frivillige - så fik vi nogle gode aftaler på støj, det grønne og tilgøngelighedsområdet med, sagde Arne Bech fra Hvidovrelisten.

Ærgerligt

Enhedslisten, der ikke er med i årets budgetforlig, mente til gengæld, at årets budget er "lidt ærgerligt".

- I Enhedslisten har vi svært ved at forstå skattenedsættelser i en tid, hvor kommunen udfordres på velfærd. Vi er sikre på, at borgerne er villige til at betale for at deres børn og ældre får en mere tålelig tilværelse, sagde Gert Wahl fra Enhedslisten.

For Socialdemokraternes ordfører Kenneth F. Christensen var det vigtigt at understrege, at den fireårige aftale efter hans mening er god.

- Med den har vi forpligtet os til fremadrettet at sætte os sammen. Men jeg vil da ikke lægge skjul på, at det her ikke er et drømmebudget. Vi er ikke glade for besparelserne, men alle er med til at løfte, sagde han.

For Venstre, der som en af tre partier står uden for årets budgetforlig, lød der dog lidt andre toner.

- Det er vores opfattelse, at der var flere partier, der ikke ønskede et bredt forlig. Og vi synes, at årets budget har en rød slagside, som vi ikke mener løser de strukturelle problemer, sagde Charlotte Munch og påpegede desuden, at hun mente, det var direkte aftalebrud, at byggesagsgebyrer nu genindføres.

Uenig konstituering

Heller ikke Konservative udtrykte stor begejstring for budgetaftalen. Fra dem blev der især lagt vægt på, at de ikke mener, at kommunen skal løfte andre opgaver end de absolut nødvendige.

- C gik positivt ind i forhandlinger, men selv om vi bød ind med ting, vi mente, kunne være spiselige for især A og O. Og vi forventede da nok, at kunne finde enighed i grundfundament med vores konstitueringsparter, men sådan skulle det ikke være, sagde Steen Ørskov.

Til gengæld var både SF's Anders Wolf Andresen og DF's Mikkel Dencker ikke overraskende tilfredse med det samlede resultat. Begge var desuden enige om, at de gerne havde hævet skatten, hvis det dels havde været muligt, dels ikke kunne gøres anderledes.

- Under de vanskelige vilkår, er vi tilfredse. Vi er også tilfredse med en 4-årig aftale. Det giver tryghed og stabilitet og slut med budgetchockterapi, sagde Anders Wolf Andresen.

Fra Mikkel Dencker lød det, at DF var tilfredse med de udviklingsmuligheder, som budgetaftalen efter hans mening giver Hvidovre.

- Vi havde trods alt hellere set skattestigninger end besparelser på de bløde områder, men justeringer på skatten var ikke en mulighed. Budgettet indeholder heldigvis også en række initiativer, der kan forbedre vores økonomi og peger frem mod bedre skatteindtægter på længere sigt. Der er desuden taget hul på at få løst de trafikale problemer fra Avedøre Holme, sagde Dencker.

key

menu
menu