NÅR HJÆLP AFVISES

NÅR HJÆLP AFVISES

Ankestyrelsen omgør mange indbragte sager fra socialområdet i Hvidovre skriver SV. ERIK HANSEN:

Kommer man som borger i en situation, hvor der er brug for hjælp og støtte efter love og regler på socialområdet for at få et nogenlunde anstændigt og ligeværdigt liv, kan det ende i afmagt og konflikt.

Afmagt fordi den kommunale vurdering går en imod. De fleste bøjer nakken og affinder sig med afslag, uanset hvor uretfærdigt og nedværdigende det føles. Andre forsøger som en sidste desperat udvej at indbringe sagerne for den højeste myndighed på området, Ankestyrelsen. Og hvad fører det til - ud over måske års ventetid? I 2018 blev indbragt 123 sager fra Hvidovre. I 74 tilfælde blev de kommunale afgørelser stadfæstet, 35 blev hjemvist til ny behandling, og 14 afgørelser blev ændret af Ankestyrelsen. Det svarer til, at 40 procent af sagerne blev omgjort af Ankestyrelsen. Efter drøftelser i flere berørte kommunale udvalg skulle kommunalbestyrelsen 28. maj forholde sig til status over Ankestyrelsens afgørelser af sager på socialområdet i Hvidovre 2018, bl.a. ved at sammenholde det med afgørelser i andre kommuner og landsgennemsnit. Læser man referatet fra kommunalbestyrelsesmødet, efterlades man uden indsigt. Men lytter man til debatten via kommunen hjemmeside, har nogle politikere sporet sig ind på sagens kerne, nemlig evnerne og erfaringerne hos direktøren og medarbejderne der varetager sagerne – og viljen til at uddrage læring. For der er vitterlig plads til forbedringer, også med hensyn til sagsbehandlingstider. Med i de ansvarlige kommunalpolitikeres overvejelser bør også indgå en tanke om, at der i mange afslagssager, der ikke indbringes, også kan være truffet afgørelser, der strider mod gældende praksis og principafgørelser.

Sv. Erik Hansen, Gadestævnet 37

menu
menu