NEJ til byggeri ved Rebæk Sø

NEJ til byggeri ved Rebæk Sø

For nylig vedtog Kommunalbestyrelsen hvilke områder i Hvidovre Kommune, der skal byudvikles på. For langt hovedpartens vedkommende er der tale om områder, som allerede i dag er bebygget, men hvor de nuværende bygninger er forældede eller skæmmende og hvor nedrivning og nybyggeri vil være en tiltrængt forbedring af området.

Men, dette gør sig ikke gældende for Rebæk Søpark!

For mens det sydlige Hvidovre og Avedøre er velforsynet med smukke grønne og rekreative områder, tænk bare på Kystagerparken, Lodsparken, Hvidovre Strand, Havnen, Mågeparken og Vestvolden, så er der i Hvidovres nordlige del kun Rebæk Søpark. Og Rebæk Søpark er en perle, som vi skal passe godt på!

Derfor er vi i Dansk Folkeparti også lodret imod at der bygges ved Rebæk Sø. For planerne er, at arealerne mellem søen og Avedøre Havnevej skal bebygges med lejligheder og rækkehuse, langt over 200 boliger er der plads til.

I dag rummer arealerne fodboldbaner, som indgår som en integreret del af parken undt om søen. For fodboldbanerne anvendes jo ikke kun til fodbold, men også lejlighedsvis til Sankt Hans-fester, omrejsende Tivoli o.lign.

I praksis vil en bebyggelse af fodboldbanerne ved Rebæk Sø derfor betyde, at Rebæk Søparks grønne og rekreative område beskæres med op mod halvdelen af arealet. Og det vil være en stor forringelse for Hvidovre Nord.

Derfor er vi i Dansk Folkeparti lodret imod at der bygges i Hvidovre Nords eneste grønne område og vi håber at Kommunalbestyrelsens flertal vil lave beslutningen om at bygge ved Rebæk Sø om.

Med venlig hilsen

Charlotte H. Larsen

René Langhorn

Mikkel Dencker

Medlemmer af Kommunalbestyrelsen for Dansk Folkeparti

menu
menu