Nogle ældre får ikke gjort rent

Nogle ældre får ikke gjort rent

Personale skal kun bruges hos de aller mest sårbare borgere, skriver kommunen

Ældre borgere, der normalt har krav på rengøring, kan i denne tid opleve, at de må undvære. Årsagen er, at der skal prioriteres i brugen af personaleressourcerne.

Hvidovre Avis har spurgt Hvidovre Kommune, hvor mange der er berørt af ændringerne og hvorfor. Hvidovre Kommunes sundhedsfaglige beredskabsledelse har svaret.

Er det korrekt, at borgere (der er visiteret til at få rengøring) ikke kan få rengøring i hjemmet pt.?

Ja, visitationen vurderer, hvilke borgere der i denne nødsituation fortsat skal have gjort rent hver 14. dag. Vurderingen sker ud fra den enkelte borgers helbred og situation, svarer den kommunale sundhedsfaglige beredskabsledelse.

Uklart hvor mange

Hvor mange borgere er berørte af det?

- Vi er ved at danne os et overblik netop nu. Visitationen giver løbende besked til de berørte borgere.

Hvad er årsagen til, at de ikke kan få rengøring?

- Årsagen er, at kommunen i denne særlige situation, hvor flere - både borgere og medarbejdere - bliver syge med coronavirus - bliver nødt til at prioritere sine personaleressourcer, så de bruges, hvor der er allermest behov for dem. Og det er hos de syge og meget sårbare borgere, svarer Hvidovre Kommune.

Er de berørte borgere orienteret om det?

- De borgere, der i en periode ikke vil få hjælp til rengøring, bliver ringet op af en medarbejder fra Visitationen, lyder det fra beredskabsledelsen.

key

menu
menu