NOK ER NOK, HELLE!

NOK ER NOK, HELLE!

Grænsen er nået, vi tier ikke mere, skriver Forældrebestyrelsen i Børnehuset Enghøj:

Kære Helle Adelborg, tak for dit svar på vores sidste brev. Siden da har udviklingen i sagen ikke just været positiv, og vi er nået dertil nu, hvor vi simpelthen må kaste armene op i fortvivlelse og råbe: NOK ER NOK!

Nok er nok for vores børn, der dag efter dag møder op i Børnehuset Enghøj i omgivelser, der på ingen måde er tilfredsstillende. Nok er nok for os som forældre, der må aflevere vores børn dagligt, og så ellers gå og vente på den næste besked fra forvaltningen om Tumlehuset. Det er blevet en farce, og nu vil vi altså ikke stå model til mere. Og nok er så absolut nok i forhold til personalet i Enghøj, som vi kan se kæmper en daglig kamp for at holde gejsten, der forståeligt nok er markant faldende.

Personalet hænger i med det yderste af neglene, og de kan snart ikke mere. Dette er en katastrofe for deres arbejdsglæde og arbejdsmiljø, og vi som forældregruppe forventer at I tager jer af dem. Det er JERES medarbejdere - og nu har de også gjort jer opmærksom på deres oplevelse af hele situationen, og det er bekymrende, at de er nået dertil. Personalegruppen har forældrebestyrelsens fulde opbakning. De knokler, de kæmper, de smiler og holder humøret højt. Men hvordan mon de har det, når de går hjem? Hele denne proces er ulidelig for alle parter, men uden det nuværende personale synker skibet. Derfor er det vores klare forventning, at I tager deres skriv alvorligt, så de ikke længere føler sig overhørt og tilsidesat.

Dernæst er det voldsomt bekymrede for os at høre, at der skal indsluses yderligere 20 nye børn indtil september i de eksisterende omgivelser. Det er muligt, at der på papiret er plads - men du har selv været på besøg! Hvor vil du mene, der er plads? I “ko-stalden”? Skal vi inddrage kreative værksteder, for at gøre plads? For slet ikke at nævne udearealerne, der nærmer sig det faldefærdige stadie, og derfor ofte er spærret af for at blive repareret. Med så mange børn på legepladsen, bliver det også utrygt for de mindste, der endnu ikke kan gå. De skal have trygge og rolige rammer udenfor, hvilket de på ingen måde har nu. Derudover er det også kritisabelt, at personalet har pakket ned og pakket ud igen indtil flere gange. At mange møbler er klar til genbrug, men skal holde, til vi kan komme over til de nye møbler, som for længst er indkøbt og leveret til Tumlehuset. Nogle ting har været pakket ned i næsten et år nu. Mon julepynten, som lå i kasser sidste år, kommer frem i år? Eller vil det stadig ligge i en kasse i en container et sted?

Vi undrer os over, at vi skal betale fuld pris for et dagtilbud, hvor vi ikke får det, som man får i andre dagtilbud. Her tænker vi ikke på personalets indsats, men derimod:

- De fysiske rammer. Inde såvel som ude.

- Den store mængde af vikarer i huset, der på ingen måde når at opbygge en nær og tryg relation til vores børn.

Helt ærligt, så føler vi det vil være på sin plads, at man kompenserer forældregruppen økonomisk for denne markante forringelse i kvaliteten af dagtilbuddet.

Løber fra ansvaret

Som du selv nævner er byggeriet nu et år forsinket, og det føles absolut som mere end fire gange vi har fået udskudt indflytningsdatoen. Det runger noget hult, at når man som kommune i sommeren 2017 får besked om, at byggeriet ikke står færdig til tiden, ikke tager et større initiativ til at få løst problemerne med rådgivere og entreprenør. Vi forstår, at der fra kommunens side er et økonomisk perspektiv i dette ved, at I forventer at få pengene retur efterfølgende. Dog må vi tilstå, at det psykiske og fysiske pres, som denne proces har påført vores børn og Enghøjs personale ikke kan eller skal gøres op i penge. Kommunen kan ikke lægge AL ansvar fra sig og kun pege fingre efter andre. Det ville klæde jer at tage jeres del af ansvaret på jer for dårlig projektledelse, og kompensere både forældre, børn og personale.

Som den sidste nye udvikling er, nu tidligere, leder Tina Lerche sygemeldt på ubestemt tid, og vi forstår, at hun ikke kommer tilbage til Enghøj/Tumlehuset. Dette er endnu en tur i karrusellen for personalet, der nu må have en konstitueret leder tilknyttet i en periode, for derefter formentligt at skulle igennem en ansættelsesperiode af ny leder. Det er ikke småting, personalet bliver udsat for. Dog skal vi tilkendegive, at vi ser frem til samarbejdet med den konstituerede leder, og der er vores forståelse at personalet er meget positive omkring samarbejdet med hende.

Det er også positivt, at I indkalder til et forældremøde om den seneste udvikling med afvikling den 4. juli, hvor der også er mulighed for at stille spørgsmål til byggeriet. Det ser vi meget frem til, men håber så sandelig, at vi ikke skal være vidne til endnu en “vi-har-gjort-hvad-vi-kunne-og-har-ikke-et-ansvar-for-denne-redelighed”-seance, som vi føler vi har været udsat for tidligere. Vi vil have facts på bordet. Hvad har I specifikt gjort for at sikre jer byggeriets fremdrift og kvalitet? Hvad med påstanden om rod på byggepladsen og risiko for skimmelsvamp fra en tidligere fagmand? Det er muligt han ikke har tæt indsigt i selve byggeriet, men en tidligere fagmand stiller vel ikke disse spørgsmål for at være på tværs. Det må være reelle bekymringer, som vi som forældregruppe har krav på at få besvaret. Nok er nok.

Vi tier ikke mere!

Grænsen er nået, og vi tier ikke stille mere. Vi kan ikke længere afvente jeres næste træk med tålmodighed eller blive ved med at tro på det bedste i denne proces. Vi vil se ændringer. Vi vil se bedre kommunikation. Vi vil se ansvarstagen for denne farce. Vi vil se en personalegruppe, der bliver taget hånd om og som føler sig hørt. Vi vil se et byggeri, der står 100% færdigt, flot og fejlfrit, når vi flytter ind. Og så vil vi se en økonomisk kompensation, som vi føler vi har ret til. Vi er borgere i Hvidovre og betaler vores skat til denne kommune, og vi vil have et ordentligt produkt for vores penge.

Med venlig hilsen

Forældrebestyrelsen i Børnehuset Enghøj

menu
menu