”Nordlyset” har været alvorlig lukningstruet

”Nordlyset” har været alvorlig lukningstruet

Tre ledende bestyrelsesmedlemmer, bl.a. formanden, stopper, men håb om at nye vil træde til

Det er ikke nogen nem opgave, at forestå ledelses- og bestyrelsesarbejdet i de lokale pensionistforeninger i Hvidovre. Man har utvivlsomt kommunens bevågenhed og velvilje, men udviklingen rammer disse foreninger så hårdt, at de alderstegne frivillige ledere er ved at opgive ævred. Sidste år blev Hvidovre Pensionistforening ”sat på porten” på grund af Risbjerggård-planerne, og nu har man svært ved at få indrettet det tilbudte alternativ i Strandmarkens Fritidscenter.

Den anden store pensionistforening i Hvidovre ”Nordlyset” i huset på Plovheldvej har det ikke meget bedre.

På grund af Holmegårdsskolens udbygning, frygter man at det kan blive svært at få huset og de mange aktiviteter til at køre, når der genåbnes efter Corona-nedlukningen. Bl.a. må petanquebanen sandsynligvis lade livet, og et plankeværk/stakit en meter fra huset vil tage lyset fra vinduerne, ligesom de udendørs aktiviteter reduceres, når træer, blomstebuske og hække fjernes.

Tre siger fra

Ved den kommende generalforsamling i ”Nordlyset”, som skulle have været holdt her i marts måned, men foreløbig er udsat på grund af coronaen, ligger det således fast at tre ledende fra den nuværende bestyrelse, nemlig formanden Jane Jensen, næstfmd. Anne Just og sekretær Helge Riis, har bebudet deres afgang, idet de ikke længere syntes at havde det fornødne overskud til at fortsætte deres virke.

Det har rent faktisk betydet at foreningen har været lukningstruet, såfremt der ikke kunne findes nye emner til bestyrelsen. Det har bestyrelsen måttet meddele i en informationsskrivelse til medlemmerne, da man ellers så sig nødsaget til at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling for at opløse foreningen, hvorefter de økonomiske midler, jvf lovene, skulle overgå til kommunekassen.

Nye har meldt sig!

Er der sket en udvikling i sagen?, har vi spurgt sekretæren i foreningen Helge Riis:

– Efter vort informationsbrev er der heldigvis flere, der har tilbudt at træde ind i bestyrelsen, fordi man ikke synes, at foreningen skal lukke. Så jeg er blevet mere fortrøstningsfuld med hensyn til vores overlevelse, svarer Helge Riis.

– Men som det ser ud nu, med hensyn til regeringens genåbning, vil vi nok ikke kunne have generalforsamling i marts måned. Men der kommer en indkaldelse senere.

– Med hensyn til reetablering af Nordlysets område er der også sket lidt positivt nyt. Vi er blevet tilbudt en genopretning af petanquebanen til sin tid og etablering af ny hæk. Men det bliver jo omkring halvandet år, vi skal leve med plankeværk og byggearbejde, slutter Helge Riis, der i øvrigt har tilbudt at fortsætte med at lave foreningens blad, hvis ellers den nye bestyrelse, vil have ham til det.

m-

menu
menu