Nu bliver Stadion røgfri

Nu bliver Stadion røgfri

Fra 15. maj bliver Hvidovre Stadion røgfri - eller i hvert fald i store træk røgfri.

Planen for at gøre det lokale stadion røgfri er nu politisk behandlet i Ældre- og Sundhedsudvalget og sat i værk.

Det er nu aftalt mellem brugerne af Hvidovre Stadion at indføre røgfri publikumsarealer gældende fra 15. maj 2020.

- Det blev aftalt, at al skiltning bliver en venlig henstilling om røgfrit område eller event. Herunder blev følgende aftalt: Hovedtribunen på Hvidovre Stadion er røgfri. På Hvidovre Stadion etableres to læskure ved ståpladsområdet, hvor det er muligt at ryge. Læskurene placeres over for hinanden ved områderne for hhv. hjemmebane- og udebanetilskuere på en hensigtsmæssig måde, så ikke-rygere ikke generes og adgang til salgsboder ikke forhindres. Der opsættes skilte og laves afmærkninger på asfalten vedr. henstillingen om røgfri publikumsarealer. Alle børne- og ungeevents og stævner på Hvidovre Stadion er røgfri, lyder det i sagsfremstillingen, som Ældre- og Sundhedsudvalget behandlede mandag eftermiddag.red

menu
menu