Nu byggepladser på Hvidovrevej og Landlystvej

Nu byggepladser
på Hvidovrevej
og Landlystvej

Omlægninger fra næste uge og frem til foråret 2020

Arbejdet med at klimatilpasse fra Hvidovrevej og videre ned langs Damhusåen er nu så langt, at der skal indrettes byggepladser på Hvidovrevej og Landlystvej. Det giver trafikomlægninger fra næste uge og frem til foråret 2020.

Når det regner kraftigt, eller et skybrud rammer Hvidovre, har der været oversvømmede villaveje og overløb af spildevand til Damhusåen. Derfor er HOFOR, Hovedstadsområdets Forsyningsselskab, nu i gang med at tunnelere en ny stor kloakledning for at minimere risikoen for oversvømmelse og overløb. Arbejdet er godt i gang på den sidste del af tunnelen, og nu skal HOFOR afspærre tre steder på Hvidovrevej og Landlystvej for at indrette byggepladser.

- På hver byggeplads skal der graves en skakt, hvor tunnelboremaskinen kan sænkes ned, drejes eller tages op, forklarer Marius Andersen Bruce, projektleder fra HOFOR.

På denne sidste del af del af tunnelen, som strækker sig helt ned til Åmarken station, benytter HOFOR en ny metode til at lave en skakt. Tidligere på strækningen er der lavet spuns – en metode som ryster, larmer og dermed påvirker naboerne meget. På denne sidste del bliver skaktene gravet ud, og det skulle gerne give færre gener for naboer.

Trafikomlægningerne forventes at starte i uge 37, og arbejdet på byggepladserne er færdigt i løbet af foråret 2020. Nogle steder kan byggepladsen godt blive lukket ned inden, men projektet er først endeligt færdigt der.

Egneborgvej spærres

Hvis man kigger nordfra skal den første skakt graves på Hvidovrevej ud for Egneborgvej, som derfor bliver spærret for al trafik. Trafikken på Hvidovrevej kan stadig køre i begge retninger men bliver indsnævret frem mod Landlystvej. Busstoppestederne ved Holmelundsvej bliver flyttet i perioden.

Landlystvej ensrettes

Den næste byggeplads skal ligge i det nordøstlige hjørne af krydset Hvidovrevej/Landlystvej. Byggepladsen kommer til at fylde så meget af Landlystvej at denne bliver ensrettet øst for krydset, så man kun kan køre ind mod København ad Landlystvej. På den anden side af krydset bliver Landlystvej spærret for biltrafik. Fodgængere og cyklister kan stadig passere.

Hvidovre Alle lukkes

Den tredje skakt skal graves på Landlystvej ud for Hvidovre Alle. Der er allerede nu spærret af fordi HOFOR har skullet flytte en masse forsyningsrør i jorden for at lave plads til skakten. Der vil være spærret her i hele perioden, dog kan fodgængere og cyklister passere forbi byggepladsen og komme ind på Hvidovre Alle.

Længere nede ad Hvidovre Alle er der allerede etableret byggeplads, og derfra drejer tunnelen ud mod Damhusåen, hvor tunnelen er boret frem til Hvidovregade.nem

menu
menu