Nu kommer der fartbump ved Egevolden

Nu kommer der fartbump ved Egevolden

Egevolden ved Frydenhøjskolen har været plaget af biler i høj fart - nu sættes farten ned

Biler i høj fart i umiddelbar nærhed af et boligområde og en lokal skole er en dårlig kombination.

Derfor er der nu taget politisk beslutning om, at farten på Egevolden skal nedsættes til 40 km/t., og at der skal laves i alt fire vejbump på Egevolden på strækningen fra Avedøre Havnevej og frem til Frydenhøjstien.

- Bestyrelsen i Boligforeningen Egevolden har henvendt sig til Hvidovre Kommune med et ønske om at få nedsat den skiltede hastighed fra nuværende 50 km/t til 40 km/t ad Egevolden. Udførte hastighedsmålinger viser, at den skiltede hastighed ofte overskrides, skriver Hvidovre Kommune om sagen og tilføjer, at problemet også påvirker Frydenhøjskolen.

- Som nærmeste nabo til Boligforeningen Egevolden ligger Frydenhøjskolen, som i sagens natur oplever de samme hastighedsoverskridelser ad Egevolden, lyder det fra kommunen.

Sagen blev behandlet på seneste Teknik- og Miljøudvalgsmøde og resultatet blev, at udvalget besluttede, at den nuværende hastighedsbegrænsning på strækningen nedsættes til 40 km/t. med skilte og med i alt fire vejbump.

Fartsænkning og vejbump vil koste ca. 100.000 kr., hvoraf Boligforeningen Egevolden betaler for 75 % af udgifterne, mens Hvidovre Kommune betaler for de resterende 25 %. Ved Frydenhøjskolen etableres yderligere et hastighedsdæmpende 40 km/t-vejbump med tilhørende skiltning. Udgiften til det anslås til yderligere 35.000 kr., som Hvidovre Kommune betaler. Boligforeningen mellem Frydenhøjstien og Byvej har ikke ønsket at bidrage med trafiksaneringen. På den del af strækningen bliver der således kun tale om skiltning.key

menu
menu