Nu planer om 100 boliger mere

Nu planer om 100 boliger mere

Ejer af grunden ønsker nu at ny developer i projektet kan bygge flere boliger. De nye planer betyder imidlertid også, at der bliver færre boliger målrettet borgere med særlige behov

Der bliver færre ældreboliger, færre boliger til borgere med fysiske og psykiske handicap og færre almene ungdomsboliger. Til gengæld bliver der bygget et stort antal meget små boliger, der kan udlejes til studerende.

Sådan ser de nye planer for området ved Svend Aagesens Allé 10A-D ud. Ejeren af grunden har nemlig henvendt sig til Hvidovre Kommune med et ønske om at ændre byggeprojektet, så en privat developer kan bygge 188 små boliger, såkaldte studieboliger, som en del af projektet.

Forslaget til en ny lokalplan for Svend Aagesens Allé 10A-D blev behandlet på Bygge- og Planudvalgsmødet mandag og blev derfra sendt videre til kommunalbestyrelsens behandling i slutningen af januar. Dermed ser det ud til, at de nye planer skal i høring hos berørte borgere og naboer.

Desuden fremgår det af referatet for den foreløbige politiske behandling af sagen, at der skal indledes forhandlinger med ejerne af grunden “om at acceptere, at det oprindelige antal almene boliger og fordeling mellem ældre-, handicap- og ungdomsboliger fastholdes”.

100 boliger mere

Helt konkret betyder de nye planer imidlertid, at det oprindelige projekt på i alt 236 boliger til de førstnævnte grupper af borgere reduceres til 148 boliger, og at der dertil bygges 188 mindre boliger, der er såkaldt studieegnede.

Dermed øges projektet fra i alt 236 boliger til i stedet 336 boliger, altså 100 boliger ekstra i lokalplansområdet.

Den seneste politisk beslutning for området blev ellers vedtaget på baggrund af en forudsætning om, at etageboligprojektet skulle opføres som almene boliger. Det betyder, at det ikke har været angivet i lokalplanen for området, hvilken størrelse boligerne skulle have.

35m2 studieboliger

Det har derfor fået Hvidovre Kommunes administration til at anbefale overfor politikerne, at det i en ny lokalplan for området indskrives, at boligerne skal være af en vis størrelse og med faciliteter, der henvender sig til studerende.

- Hvis ungdomsboligerne alligevel ikke opføres som almene boliger, kan de i princippet udlejes til hvem som helst. Det vurderes derfor at være hensigtsmæssigt at tilføje en bestemmelse, der skal sikre en vis minimumsstørrelse for de små boliger. Dette skal også søge at sikre, at det rent faktisk bliver unge, der kommer til at bo i de små boliger, skriver Hvidovre Kommunens administration til politikerne.

Forslaget til en ny lokalplan for området ser således ud til at få indføjet følgende tilføjelse:

“Mindre boliger til unge og studerende skal hver have et bruttoetageareal på mindst 35 m2. I tilknytning til de mindre boliger skal der etableres fællesfunktioner som møde- og festlokaler, værksteder, vaskeri mv. Fællesfunktionerne skal udgøre mindst 10 m2 pr. mindre bolig. De mindre boliger skal samles omkring fællesfaciliteter og fællesrum.”.

Hvis det nye lokalplanforslag vedtages i kommunalbestyrelsen sendes det i høring i 4 uger. Der vil tillige blive afholdt borgermøde.red

menu
menu