Nu siger flertallet NEJ til fire enorme vindmøller

Nu siger flertallet NEJ til fire enorme vindmøller

En tæt afstemning i kommunalbestyrelsen endte med en overraskende udvikling i sagen om placering af københavnske vindmøller på Avedøre Holme

En afstemning i kommunalbestyrelsen den 29. september sidste år betød, at forvaltningen - med 11 stemmer for og 10 stemmer imod - fik mandat til at bistå Københavns Kommune og HOFOR med at sørge for, at det “med tiden” skulle kunne lade sig gøre at sætte de københavnske vindmøller op - i Hvidovre.

I sidste uge var der i kommunalbestyrelsen så ganske overraskende et flertal “den anden vej” - nemlig et flertal til et forslag fra Dansk Folkeparti om at Hvidovre dropper samarbejdet med HOFOR og Københavns Kommune!

Og også denne afstemning blev tæt. Med 11 stemmer for og ti imod er det nu besluttet at omgøre den tidligere beslutning.

Ændrede holdning

Det blev Kashif Ahmad (UP) der leverede den afgørende stemme - den stemme, der denne gang fik pendulet til at svinge til et “nej til københavnske vindmøller i Hvidovre”.

Stemmerne fordelte sig nemlig i tirsdags - bortset fra stemmen fra Kashif Ahmed - præcist som for et år siden. Socialdemokratiet, Enhedslisten og SF er indstillet på at samarbejde med København om de fire vindmøller, mens Hvidovrelisten, Konservative, Venstre og Dansk Folkeparti ikke mener, at Hvidovre skal have opstillet vindmøller fra København.

Sidste år stemte Kashif Ahmad for et samarbejde med København - men denne gang havde han en anden holdning, da han trykkede på knappen.

Redaktionen har spurgt ham, hvad der har ændret sig i løbet af det sidste år:

- Efter nærmere omtanke og efter at have læst sagen på ny med alle høringssvarene, besluttede jeg mig for at ændre mening, svarer Kashif Ahmad.

- Jeg gav dog debatten i salen mulighed for at have indflydelse på min holdning, men jeg mener ikke, at ikke der kom noget væsentligt nyt, sat op imod de fleste høringssvar, der var udpræget negative. Jeg har bestemt ikke noget imod vindmøller og grøn energi, men synes alligevel ikke at Hvidovre skal lægge jord til københavnske vindmøller som ikke vil komme os til gavn.

Hvad blev der sagt nej til?

Men hvad er det for nogle vindmøller, som kommunalbestyrelsen nu siger nej til?

For godt fem år siden ønskede København - som et led i udmøntningen af Københavns Kommunes klimaplan - at opstille fire enorme vindmøller ved Kalvebod Syd.

Men ingen i Hvidovre kunne se det positive i den idé og der var da også tale om en sag, hvor der straks fra dag et var konsensus i kommunalbestyrelsen. Et samlet Hvidovre sagde nej-tak!

Men København fortsatte alligevel sit forsøg på at få lov til at opstille møllerne. Heldigvis gav Natur- og Miljøklagenævnet dog i sidste ende København afslag på at kunne opstille møllerne ved Kalvebod Syd.

Forunderligt nok fortsatte Hvidovre Kommune samarbejdet med København og HOFOR - nu om en placering på Avedøre Holme.

I foråret var vindmølleprojektet på Avedøre Holme i forhøring hos såvel offentligheden som hos de berørte myndigheder. Formålet med forhøringen var at få vurderinger, idéer og synspunkter til det konkrete indhold af den kommende VVM-undersøgelse af projektet. Der blev modtaget 11 - overvejende negative - forhøringssvar.

Og i tirsdags skulle politikerne så tage stilling til et ændringsforslag fra Dansk Folkeparti om, at vindmølleprojektet droppes.

Kræver fuld aktindsigt

Det blev til en lang debat inden stemmerne blev afgivet.

Mikkel Dencker (O) stillede blandt andet spørgsmålet:

- Hvorfor skal disse møller realiseres? De er ikke til glæde for Hvidovre og ikke ret mange andre end de 11 her i kommunalbestyrelsen som sidste år stemte ja til dem, mener, at det er en god idé.

Helle Adelborg (A) opsumerede sagen:

- Vi var jo alle enige om at være imod en placering ved Kalveboderne ud for Hvidovre Strandpark. Men vi har sagt ja til at de planmæssige muligheder for en placering af møllerne på Avedøre Holme undersøges. Og også til at undersøge andre alternativer. København skal kunne regne med os som en troværdig samarbejdspartner.

Steen Ørskov (C) roste DF for at have stillet ændringsforslaget:

- Det er en decideret tåbelig sag og København har ført en decideret revolverpolitik. Vi skylder ikke København noget, men jeg har en mistanke om, at borgmesteren skylder København et eller andet.

Mogens Leo Hansen (Ø) gav udtryk for, at han mente at det at sige ja til at undersøge mulighederne ikke var det samme som at sige ja til at møllerne skulle stilles op.

- Venstre kan ikke på nogen måde se eller forstå, hvorfor Hvidovre skal have Københavns vindmøller. Det er da en underlig udvikling, at vi pludselig har inviteret København over på vores side af Kalvebodløbet, sagde Karl Erik Høholt (V).

Arne Bech (H) undrede sig højlydt over, at kommunalbestyrelsen overhovedet sad med en sag om Københavns vindmøller:

- Borgmesteren taler om, at vi i Hvidovre skal være troværdige samarbejdspartnere. Men vi har da ingen aftale med Købehavn?

Vi må have en forklaring. Hvidovrelisten kræver derfor fuld aktindsigt i hvad der er foregået.

- Borgmesterens redegørelse dækker vores opfattelse i SF, anførte Niels Ulsing:

- Vi var i dialog med Købehavns Kommune inden de fik deres nej fra Naturklagenævnet. Og efter vores opfattelse handler det her ikke om kommunegrænser men om grøn energi.

Accepterer afgørelsen

At Hvidovre Kommune nu trækker det tilbud tilbage som blev givet for et år siden om at undersøge muligheden for at opstille vindmøller på Avedøre Holme får i en pressemeddelelse fra kommunen følgende ord med på vejen fra Helle Adelborg:

- Den undersøgelse har et flertal nu vedtaget, at vi ikke skal hjælpe med og det accepterer jeg naturligvis.

- Men jeg vil ikke lægge skjul på, at jeg er ked af, at vi stopper samarbejdet med vores nabokommune og HOFOR allerede her. Der var tale om en VVM-undersøgelse, hvor vi blandt andet skulle undersøge møllernes påvirkning med støj- og skygge og konsekvenserne for natur- og fugleliv i området. Først efter en offentlig høring af undersøgelsens resultater, skulle vi i kommunalbestyrelsen have truffet endelig beslutning om, hvorvidt vi ville give lov til at sætte møllerne op eller ej.

oas@hvidovreavis.dk

menu
menu