Nu sker der forhåbentlig noget!

Nu sker der forhåbentlig noget!

I mange år, har idrætsklubberne arbejdet og samarbejdet for bedre forhold på banerne og i hallerne og er i flere omgange kommet med forslag og oplæg til hvordan og hvad der skal til for at udvikle sporten i Hvidovre og få ændret på den kendsgerning, at pladsen er for trang til det stigende antal medlemmer.

Vi, hos det Konservative Folkeparti i Hvidovre, har i alle årene støttet og arbejdet for at netop at klubberne får opgraderet disse forhold og ikke mindst opførelsen af en multihal som kan rumme større sportslige og kulturelle begivenheder samt give den ekstra plads ,som rigtig mange af vores idrætsklubber har hungret efter. Nu er Idrætsrådet kommet på banen hvor de har indsendt et ønske til kommunalbestyrrelsen, om at tage netop ovenstående renovering/opgradering samt opførelsen af en multifunktionel opvisningshal med i de fremtidige budgetforhandlinger fordi behovet for ekstra plads nu er blevet så stort. Behovet er lige nu så stort, at klubberne må takke nej til nye medlemmer og ikke kan tilbyde ekstra træning til dem som har behov som et led i deres udvikling.

Hvidovre kommune for nyligt indgået en ambitiøs aftale med DGI Storkøbenhavn, ”Børn og Unge i forening”, hvilket vi, i det Konservative Folkeparti, synes er fantastisk så vi forhåbentlig kan få flere børn og unge til at være aktive og blive en del af et foreningsliv.

Med denne aftale, vil presset øges yderligere på vores bys sportsfaciliteter, både på banerne og i hallerne, så det er nu der forhåbentlig sker noget.

Lyt nu til klubbernes og foreningernes ønsker og tag deres oplæg seriøst, det er dem der ved hvad der skal til for at kunne dække behovet og lad os få nu få gang renoveringerne og byggerierne så vi får de opdaterede faciliteter og og den plads der skal til for at vækste sporten og fritidslivet i Hvidovre.

Kenneth Bak

Bestyrelsesmedlem

Det Konservative Folkeparti

menu
menu