Nu uddeles de grønne penge

Nu uddeles de grønne penge

Første halvdel af Den Grønne Pulje på i alt 1 mio. kr. er nu fordelt

Grønne oaser på villaveje, bier i institutioner og bekæmpelse af dræbersneglen.

Det er nogle af de projekter, som borgere, institutioner og foreninger har søgt om at få tilskud til fra Den Grønne Pulje.

I sidste uge tog Teknik- og Miljøudvalget (TMU) stilling til, hvilke projekter der skal modtage penge - samt hvor mange penge projekterne skal modtage. Der er nemlig søgt om langt flere støttekroner, end der med budgetbeslutningen 2020 blev afsat penge til.

16 ansøgninger

I alt har Hvidovre Kommune modtaget 24 ansøgninger. Heraf blev 16 ansøgninger sendt videre til TMU, som skulle afgøre, om de kunne følge Hvidovre Kommunes foreslag til prioritering. Med de 16 ansøgninger løber udgifterne op på i alt 1,2 mio. kr. og udvalget skulle således prioritere, hvor mange penge de enkelte projekter kunne modtage.

Blandt ansøgningerne er der søgt beløb fra 7.500 kr. og op til 250.000kr. Der er imidlertid ingen af ansøgningerne, der med Hvidovre Kommunes anbefaling kan forvente at få de søgte beløb.

Strøbyvej Grundejerforening har f.eks. søgt 250.000kr. til et projekt om biodiversitet og klimatilpasning.

- Der skabes grønne opholdspladser og laves klimatilpasning, der opsamler regnvand. Beløbet anbefales nedsat (til 148.000kr., red.). Der kan næste år søges yderligere midler fra puljen, lyder det i anbefalingen til politikerne.

Et andet projekt, som Børnehuset Egevolden har søgt om penge til, er et projekt, hvor der skal arbejdes med etablering af bistader og kompost. Institutionen har søgt om at få udbetalt 135.602kr., men kommunen anbefaler at beløbet nedsættes til 34.098 kr. I beskrivelsen af Børnehuset Egevoldens projekt, lyder det blandt andet, at børnene med initiaivet kan få en større forståelse for bæredygtighed.

- De vil opsætte bistader i institutionen, så de kan være med til at sikre biodiversiteten i Hvidovre og dermed understøtte Hvidovre som en bi venlig kommune. Børnene inddrages i pasning af bistader, kompostbeholdere, så og høstning af bær og grøntsager samt anvendelsen i madlavningen. Dermed uddannes de i bl.a. bæredygtighed, skriver Hvidovre Kommune om det grønne projekt.

Bier og klimavej

Teknik- og Miljøudvalget valgte at give grønne penge til følgende projekter: Klimavenlige måltider – Tinsoldaten – 1.500 kr., Bier og kompost – Egevolden – 34.098 kr., Vandets kredsløb – Langhøjskolen - 170.000 kr., Bibliotekshaven – Præstemoseskolen – 77.500 kr., Hej Grønne Klimavej - Strøbyvej GF – 148.000 kr., Renere nærmiljø – Ærtebjerg børnehus – 6.430 kr. og Biodiversitet – Avedørelejren – 36.250 kr.

Det samlede uddelte beløb fra Pulje til Grøn By er således 473.778 kr.key

menu
menu