Nul borgerforslag nået til politisk diskussion

Nul borgerforslag nået til politisk diskussion

Efter godt et år med muligheden for at stille borgerforslag har kun ganske få samlet støtte fra mere end 100 andre borgere - ingen har fået 200 støtter

En ny kunstgræsbane, direkte busforbindelse til København og et stop for tidsbestilling i Borgerservice.

Det er tre af i alt fem borgerforslag, der er blevet stillet siden ordningen med borgerforslag blev en mulighed for Hvidovres borgere pr. den 1. december 2018.

De fem forslagsstillere har dog ikke samlet nok opbakning fra andre borgere til at bringe et eneste af forslagene videre til politisk drøftelse. Dermed tegner Hvidovre sig ind i rækken af kommuner, der har fået borgerforslag, men hvor det overhovedet ikke har ført til politiske drøftelser.

188 støtter

Det forslag der har fået størst tilslutning med i alt 188 støtter er forslaget om en direkte bus fra Hvidovre Hospital til Københavns centrum. Forslaget er foranlediget af ændringerne for buslinje 1A.

- Derfor foreslår jeg, at der oprettes en direkte buslinje fra Hvidovre Hospital og til indre by, og at bussen skal køre i samme tidsinterval, som 1A gør i dag. Det vil sige, at der også skal være natbetjening, skriver forslagsstilleren Kia Brisson Andersen.

Et andet forslag, der har fået tilslutning i nogenlunde samme omfang er forslaget om en kunstgræsbane ved HIF.

- Opførelsen af en kunstbane, vil helt sikkert være med til at fastholde medlemmerne i HIF. Jeg kan i hvert fald ved selvsyn konstatere at spillelysten daler hos mine drenge, når vi står som “sild i en tønde” på en tennisbane og lyset slukker en time inde i træningen, for så først at kunne tændes 5 minutter senere, skriver forslagsstilleren Michael Mejlstrup.

Succes?

Den kommunale ordning med at kunne stille borgerforslag blev vedtaget af en enig kommunalbestyrelse tilbage i sommeren 2018. Politisk var der lidt uenighed om, hvor mange støtter et borgerforslag skulle have for at kunne bringes videre til politisk diskussion. Nogle ønskede max 300 andre 800. Slutresultatet blev 500 støtter for at kunne bringes til drøftelse i kommunalbestyrelsen. Ingen af de nuværende borgerforslag har sålede samlet nok støtte til at komme på den politiske dagsorden.

Synes du, at borgerforslagsordningen har været en succes?

- Vi har skabt muligheden for borgerforslag, men hvis der højest er 188, der har kunnet samle sig om et forslag, kan man godt spørge sig selv, hvor nært det har været for vores borgere at have muligheden, siger borgmester Helle Adelborg.

Hun tilføjer imidlertid, at vejen fra borgerne til politikerne efter hendes mening generelt er kort.

- Har man som borger en god ide eller andet man ønsker drøftet med os politikere, er vi forholdsvis lette at komme i kontakt med, slutter Helle Adelborg.

menu
menu