Ny dispensation for varmemålere til Avedøre Stationsby

Ny dispensation for varmemålere til Avedøre Stationsby

Beslutning i byrådet om at beboerne i Avedøre Stationsby kan vente med at få nye varmemålere, sparer beboerne for flere millioner. Borgerne selv jublede til tirsdagens byrådsmøde efter beslutningen.

Beboerne i Avedøre Stationsby kan endnu gang ånde lettet op. Byrådet vedtog ved tirsdagens møde i, at de almennyttige boligafdelinger hos boligselskabet KAB, Avedøre Stationsby Syd og Nord, kan slippe for at sætte individuelle varmemålere op lige med det samme.

På dagsordenen til kommunalbestyrelsesmødet var der ellers lagt op til, at byrådet skulle stemme om et afslag til beboerne i Avedøre Stationsby, på en fornyet fritagelse for at opsætte individuelle varmemålere i boligerne. Men beboerne blev reddet på målstregen, da Socialdemokratiet fremsatte et ændringsforslag, efter at beboerne før mødet havde fremlagt et ambitiøst energiprojekt kaldet Avedøre Green City, der er et samarbejde mellem fjernvarmeselskab, boligselskabet og borgerne, der blandt andet indebærer en energirenovering af bygninger, som også vil medføre, at der vil blive sat individuelle varmemålere på radiatorerne hos beboerne.

- I Socialdemokratiet mener vi, at det giver rigtig god mening, at vi ikke yderligere påfører lejerne en yderligere omkostning på 3-4 millioner, udtalte Kenneth F. Christensen fra Socialdemokratiet til byrådsmødet, før han fremsatte gruppens forslag, der indeholdt to punkter.

At der i denne sag gives dispensation for opsætning af individuelle varmemålere med henvisning til det fremlagte energiprojekt.

At administrationen fortsat følger og samarbejder med de to afdelinger, så udvalget kan følge med i udviklingen.

Beboerne har fået dispensation i 21 år

Det var nemlig ikke første gang, at beboerne har fået dispensation for de individuelle varmemålere. Det har de fået siden 1998 af Teknik- og Miljøudvalget, der har behandlet sagen flere gange i de 21 år, der er gået. Og dette skabte også uenighed på byrådsmødet.

Charlotte Munch fra Venstre var direkte imod endnu en dispensationen og sagde.

- Vi er ikke i tvivl om, at det er en uheldig situation, og hvis vi venter længe nok, så forsvinder problemet nok. Men nu må vi trække en streg i sandet.

Rene Langhorn fra Dansk Folkeparti var også imod at give dispensation til beboerne.

- Jeg mener, at der er givet nok chancer. 21 års udsættelser på lovbestemte varmemålere. Dags dato mangler der stadig en generalforsamling i Nord (boligafdelingen Avedøre Stationsby Nord red.), udtalte han.

Hvilket Arne Bech fra Hvidovrelisten var uenig i.

Det er vigtigt for mig, at det altså ikke er bestyrelsen i Avedøre der har forsømt sit ansvar. I over 21 år har bestyrelsen arbejdet i overensstemmelse med de tilladelser, som de har fået.

Vækker glæde hos beboerne

Det endte dog med et ja til Socialdemokratiets ændringsforslag og dermed kom der jublende udråb, fra den lille snes beboere fra boligafdelingerne, der var mødt op til byrådsmødet, da byrådet traf beslutningen.

Margit Kjærgaard der er formand for bestyrelsen i Avedøre Syd udtaler til Hvidovre Avis efter afgørelsen, at de er glade for den forpligtende beslutning.

- Det er vigtigt, at der kommer en gensidig forpligtelse. Og at vi er bevidste om at vi skal være i dialog med forvaltningen. Nu skal vi arbejde videre på energiplanen, slutter hun

Socialdemokratiet, Niels Ulsing fra SF, Enhedslisten og Hvidovrelisten, stemte for den forpligtende dispensation. Sara Benzon og Anders Wolf Andreasen fra SF, Dansk Folkeparti, Konservative og Venstre stemte imod.

np

menu
menu