Ny Fingerplan er trådt i kraft

Ny Fingerplan er trådt i kraft

Nu påbegyndes arbejdet med at udvikle området ved Byvej til nyt område med op til 400 nye boliger

Fingerplan 2019 er efter endt høring trådt i kraft. Det betyder, at Hvidovre Kommune nu kan påbegynde arbejdet med at udvikle området ved Byvej til nye boligområder og til naturgenopretning.

Som tidligere beskrevet her i Hvidovre Avis er målet, at der kan blive bygget op til 400 nye boliger i området blandt andet mellem Byvej og Brostykkevej.

- Omkring 112.000 m2 grundareal kan udvikles til boligområder i tæt samspil og kontakt med et helt nyt offentligt naturområde på 247.000 m2, der også skal forbinde de eksisterende byområder i Hvidovre med de rekreative områder ved Vestvolden. Alt afhængig af den ønskede tæthed vil der kunne etableres 200–400 nye boliger i området, lyder det i den sagsfremstilling, som Bygge- og Planudvalget i første omgang skal forholde sig til, inden sagen går videre til kommunalbestyrelsen.

I gang med dialog

Inden da skal der imidlertid foregå en proces, hvor Hvidovre Kommune i dialog med grundejerne skal sikre, at der samtidig udvikles naturområder.

- Hensigten er, at en del af provenuet fra boligudviklingen skal dække udgifterne til naturgenopretningen. Denne dialog bør inddrage naboer og kommunens øvrige borgere tidligt i processen. Det foreslås derfor, at planlægningen af de nye bolig- og naturområder indarbejdes i den kommende Planstrategi 2019 og Kommuneplan 2020, hvor der i forvejen er planlagt tidlig borgerdialog, står der endvidere i sagsfremstillingen.

Efterfølgende kan processen med udarbejdelse af lokalplan for området påbegyndes.

red

menu
menu