Ny skolestruktur udsat lidt endnu

Ny skolestruktur udsat lidt endnu

Uenig kommunalbestyrelse enig om at udsætte beslutning om ny skolestruktur i Hvidovre

For mange ubekendte, usikkerhed på de berørte skoler og uklarhed med hvordan den nye skolestruktur reelt kan føres ud i livet, fik tirsdag en enig kommunalbestyrelse til at lade sagen om ny kommunal skolestruktur gå tilbage til et ekstraordinært møde i Børne- og Uddannelsesudvalget.

Under debatten lagde Arne Bech fra Hvidovrelisten ud med, at de foreløbige resultater fra udvalgsbehandlingen, efter hans mening, vidnede om, at der fortsat var elementer i skolestruktur-planerne, der trænger til en uddybning.

- Det er et spændende og vigtigt emne, så vi skal ikke glemme, at det her handler om familiernes og børnenes by. Vi mener, at det her materiale fortjener en behandling mere. Det fortjener en større kreds, der føler sig kvalificeret til at sige, hvad der er godt og hvad der er dårligt, sagde Arne Bech indledningsvist og refererede til, at der i de to forudgående udvalgsbehandlinger af punktet i henholdsvis Børne- og Uddannelsesudvalget og senere Økonomiudvalget i store træk havde vist sig at være et mindretal, der stemte for punkterne, mens et flertal havde valgt at afvente beslutning.

Udsat til nyt møde

Arne Bech tilføjede således, at Hvidovrelisten ville stemme imod, med et forslag om at udsætte punktet.

- Det korte af det lange er, at vi vil stemme imod med ønsket om at processen ændres eller forlænges med henblik på et bedre beslutningsgrundlag, sagde Arne Bech.

Det udgangspunkt var et stort mindretal enige i, og det fik således borgmester Helle Adelborg til at foreslå, at hele kommunalbestyrelsen indkaldes til et ekstraordinært møde i Børne- og Uddannelsesudvalget.

- Der indkaldes til ekstraordinært møde i Børne- og Ud

red

menu
menu