NY VÆRKTØJSMAGER

NY VÆRKTØJSMAGER

Fra Skive College har et hold på 14 nye værktøjsmagere bestået den endelige prøve, og blandt dem er Martin Lundberg Andersen, fra Hvidovre, der har haft læreplads hos Nunc A/S ved Roskilde.

menu
menu