Nye affaldsregler er faktisk ret fleksible

Nye affaldsregler er faktisk ret fleksible

Formand for Klima- Teknik og Miljøudvalget KRISTINA YOUNG

De nye regler for placering af affaldsbeholdere er nye, og jeg medgiver, at det på en måde er irriterende, at de ændres fra de gamle regler, som vi havde vænnet os til.

Men der er indtil flere gode grunde til at reglerne ændres, og hvis man ikke orker eller kan leve op til de nye krav, er der heldigvis råd for det. Derfor mener jeg, at de nye regler er ret fleksible.

For at gøre en lang historie kort, så er det affaldsdirektivet - bestemt af regeringen - der er årsag til, at vi skal sortere i 10 fraktioner. Det er godt, at vi skal sortere mere, fordi langt de fleste af os formentlig gerne vil sikre, at vi efterlader det bedst tænkelige miljø til vores efterkommere. Mindre godt er det, kan man mene, at det koster os alle sammen, at vi skal være mere miljøvenlige. Men det er ikke desto mindre en realitet, som vi ikke kan lave om på - om man vil det eller ej.

Man kan også diskutere, om det er den mest miljøvenlige løsning at sortere i de nu gældende 10 fraktioner, men som kommune har vi ingen indflydelse på den beslutning, da den er regeringsbestemt. Der er i øvrigt heller ingen garantier for, om der kommer flere sorteringsfraktioner inden for de næste år. Mit bud er, at det gør der formentlig, men indtil videre må vi forholde os til de lovkrav, der er.

Man kan også diskutere, om vi ikke skal finde bedre og lettere metoder til at sortere vores affald. Optisk sortering og robotsortering lyder som fremtiden, men virkeligheden er, at de ordninger ikke er etableret endnu, og hvis vi går den vej vil indførelsen af en ny ordning tage tid. Desuden vil udgifterne til etablering af et nyt sorteringssystem lande på brugernes - altså vores - bord.

Ny ordning mindsker fordyrelsen

Tilbage til fordyrelsen af vores affaldsordning i Hvidovre: Sorteringen i 10 fraktioner gør vores affaldsordning dyrere, og derfor har det tidligere Teknik- og Miljøudvalg (TMU) vedtaget en løsning, der mindsker fordyrelsen for os alle sammen. Den løsning indebærer, at vi hver især triller vores affaldsbeholder tættere ud til skel, så kommunens affaldsmedarbejdere sparer tid på afhentningen og dermed mindsker udgifterne for affaldsafhentning.

Der er ikke noget krav om, at man skal nedlægge sin grønne hæk eller bruge mange penge på at ændre sin indkørsel for at leve op til den nye affaldsafhentning. Og hvis man af den ene eller den anden grund ikke kan stille sin affaldsbeholder tæt på skel, er der heldigvis også andre muligheder. Man kan f.eks. spørge sin nabo om hjælp, man kan søge kommunen om dispensation, eller man kan lade sin affaldsbeholder stå og i stedet betale ekstra for at få afhentet sit affald. Derfor er ordningen i høj grad en fleksibel ordning. I tilgift kan jeg garantere for, at ingen borgere bliver straffet eller modtager en ekstraregning uden varsel.

I forhold til de nye glascontainere, så er de så småt ved at blive etableret. Når TMU valgte den løsning i stedet for den nuværende, så er det fordi, at vi gerne vil sikre arbejdsmiljøet for kommunens medarbejdere i affaldsafhentningen. De skal kunne arbejde uden at glasstøv i lunger og øjne. Kommer man som borger i bekneb i forhold til at komme af med sit affaldsglas, så kan man bede sine naboer om hjælp - eller man kan søge om hjælp fra kommunen.

Vores egne affaldsbeholdere skal desuden have nye mærkater på, og det er alt sammen noget, der er under etablering, men som er lige på trapperne.

Alt i alt vil jeg igen understrege, at selv om vores affaldsordning er blevet dyrere, og selv om der er sket en forandring fra vores tidligere affaldsafhentning - så er den egentlig ret fleksibel.

Med venlig hilsen

Kristina Young, Hvidovrelisten.

Formand for Klima- Miljø- og Teknikudvalget

menu
menu