Nye affaldstakster: Få skal betale ekstra

Nye affaldstakster: Få skal betale ekstra

Den nye kommunale affaldsordning er nu trådt i kraft, men der vil være en indkøringsfase, hvor man ser på, hvem der har brug for dispensationer

Med årsskiftet er der kommet nye regler og priser for affaldsafhentning i Hvidovre Kommune.

Den meget omtalte affaldsordning, hvor affaldsbeholdere skal stå i skel kl. 6 på afhetningsdagen, er med andre ord trådt i kraft. Men der er også mulighed for en lidt mere fleksibel ordning, for affaldsbeholderne kan enten stå fast ved skellet, eller man kan vælge selv at køre dem frem. Vil man have hjælp til at huske at stille beholderen frem, kan man tilmelde sig en sms-ordning, så man får en huske-besked dagen inden tømningsdagen.

Man kan imidlertid også betale for at få hentet sine affaldsbeholdere inde på grunden, hvis de står længere væk end de tilladte fem meter.

- Står de max 10 meter væk fra skel, koster det 1.000 kroner ekstra per beholder – altså en samlet ekstraudgift på 4.000 kroner om året. Prisen er dog vejledende, idet den konkrete pris for en husstand bliver udregnet ud fra de faktiske forhold på stedet, skriver Hvidovre Kommune i en pressemeddelelse.

Beløbet dækker ekstra udgifter til materiel og mandskab, administration mv. Forventningen er, at det kun er et fåtal af borgerne, der vil tilkøbe den ekstra ydelse, da langt hovedparten af husstandene vælger at sætte beholderne som anvist eller har løsninger, der lever op til de nye krav.

Tilkøb muligt

Tidligere betalte alle husstande samme beløb til affaldsordningen, og udgiften for de små forskelle i ydelserne blev fordelt ud på fællesskabet. Med den nye ordning betaler alle borgere fortsat det samme for grundydelsen, men ønsker man ekstra ydelser, skal man altså selv betale for det.

Det gælder desuden, at kommunen kun må opkræve det beløb hos borgerne, som affaldsindsamling reelt koster. Den er nemlig omfattet af det såkaldte hvile-i-sig-selv-princip og må derfor ikke genere et overskud.

Ordningen med at sætte affaldsbeholderne ud til vejen breder sig til flere og flere kommuner. Den overordnede begrundelse er at mindske udgiftsstigningerne på området ved at effektivisere affaldsindsamlingen.

- Fordyrelsen af vores affaldsordning handler i stor udstrækning om, at alle danskere skal sortere i 10 fraktioner. Desværre er det ikke billigt at være miljøvenlig, til gengæld kan vi glæde os over, at vi alle arbejder for at blive mere miljøvenlige til gavn for vores miljø og til gavn for vores efterkommere, siger Kristina Young (H), der er formand for Hvidovre Kommunes Klima- Miljø- og Teknikudvalg.

Hun anerkender, at den nye ordning er en serviceforringelse, men påpeger, at man med den nye ordning i fællesskab kan holde udgifterne til affaldsafhentning nede, og at ordningen er fleksibel, hvis man ikke kan leve op til de nye krav.

- Har man fx pga. fysiske begrænsninger svært ved at rulle sin affaldsbeholder ud til afhentning, vil man kunne søge dispensation fra reglerne. Hvordan den dispensationsordning kommer til at fungere, er endnu ikke helt afklaret, idet Hvidovre Kommune i indkøringsfasen af den nye ordning vil vurdere i hvor stort omfang, der er behov for dispensationer, siger Kristina Young.

Du kan se alle affaldsgebyrerne på hvidovre.dk under Affald og genbrug.red

Formand for Hvidovre Kommunes Klima-, Mil jø- og Teknikudvalg påpeger, at det desværre ikke er billigt at være miljøvenlig.

Formand for Hvidovre Kommunes Klima-, Mil jø- og Teknikudvalg påpeger, at det desværre ikke er billigt at være miljøvenlig.

menu
menu