Nye besparelser på skoleområdet

Nye besparelser på skoleområdet

To foreslåede besparelser på skolemområdet vil indbringe kommunen godt 5 mio. kr. i 2019 stigende til 17,7 mio. kr. i 2022

Færre ledere og en generel reduktion af skolernes budget.

Det er to af forslagene for besparelser på skole- og uddannelsesområdet, som Hvidovre Kommunes direktion har fremlagt til politisk behandling.

Det ene forslag handler om, at der kan reduceres på antallet af skoleledere, så der fremadrettet vil være færre ledere per ansatte lærere. Helt konkret foreslås det, at der fremadrettet vil være knap 30 medarbejdere per leder, hvor der nu er godt 24. Dermed skal antallet af ledere i Hvidovres skoler reduceres samlet med 8.

Hvis forslaget vedtages vil det i 2019 betyde en besparelse på 2,3 mio. kr., mens besparelsen i de følgende år vil være 4,6 mio. kr. pr. år.

Generel besparelse

Det andet forslag er en generel reduktion af skolernes samlede ramme. Hvordan en sådan besparelse eventuelt skal udmøntes er dermed mere uklar. I forslaget står dog anført, at der f.eks. kan skæres på antallet af timer, hvor der er to lærere til stede.

Hvis dette forslag besluttes, vil det betyde, at antallet af medarbejdere på skolerne formentlig reduceres. Hvidovre Kommune vurderer, at der er tale om 5,5 årsværk i 2019 stigende til 26,2 årsværk i 2022.

I tal udgør en eventuel rammebesparelse på 2% i 2019 i alt 2,73 mio. kr. I 2020 hæves rammebesparelsen til 3% og løber dermed op på 9,84 mio. kr., mens de to følgende år skal klare en besparelse på 4%, hvilket svarer til 13,1 mio. kr.

Læs hvad Hvidovre Lærerforening mener om de to spareforslag på side 3

key

menu
menu