NYE FAMILIEBEHOV KRÆVER NYE BOLIGLØSNINGER

NYE FAMILIEBEHOV KRÆVER NYE BOLIGLØSNINGER

Derfor støttede Det Konservative Folkeparti i sidste uge dispensationssag fra Bjergagervej, skriver STEEN ØRSKOV LARSEN:

I sidste uge behandlede kommunalbestyrelsen en sag om evt. dispensation til et opførelse af et etplanshus på 192 kvm + dobbeltgarage. I alt 249 kvm.

Borgeren ønsker og behov var større, end byplansvedtægten for området tillader - hvilket er 183 kvm - på den aktuelle grund, som er på 919 kvm.

Forvaltningen, som har kompetencen og fagligheden til at afgøre den slags sager indenfor det gældende regelsæt, valgte at give afslag på ansøgningen med henvisning til, at udenomsarealerne på grunden var utilstrækkelige (670 kvm uden bygninger), byggeriet vurderedes at presse områdets karakter, og huset vurderede man ville blive for dominerende. Grundlæggende efter en individuel og konkret vurdering, så der er intet at udsætte på forvaltningen her.

Borgeren/ansøgeren gjorde blandt andet opmærksom på, at der rundt om i Hvidovre - også i det pgl. område - er bygget en række huse (især siden 2010), hvor der er givet dispensation, og fra flere sider har vi hørt, at dispensationer har været helt almindelige...ja, flere har givet udtryk for, at de endda ved henvendelse til forvaltningen har fået oplyst, at det næppe ville give anledning til problemer at få dispensation i den slags sager.

Det Konservative Folkeparti vil gerne slå fast, at hele sagens forløb ser uskønt ud, idet afslaget på ansøgning til dispensation normalt betyder, at man så må klage til Planklagenævnet, hvis man er utilfreds og uenig i afgørelse. Det gjorde borgeren ikke - men gik til borgmesteren, og kort derefter var sagen så på dagsordenen i fagudvalget hos Byg og Planudvalget, som ikke gav den ønskede dispensation. Derpå forlangte socialdemokraterne sagen forelagt kommunalbestyrelsen.

Det forløb bryder vi os ikke om - og det satte da også tanker i gang hos C’s repræsentanter i kommunalbestyrelsen. Vi valgte i sidste ende at se bort fra dette, og i stedet koncentrere os om sagens egentlige kerne.

Hos os Konservative vurderede vi, at der måske er opstået en erkendelse i forvaltningen af, at det var uholdbart at blive ved med at give dispensationer. Hvis dette begynder at være praksis, så skal lokalplanen/byplanvedtægten ændres - man kan ikke bare give den ene dispensation efter den anden.

Vi syntes, at selvfølgelig altid er ejers eget ansvar, at man ikke køber en grund, hvorpå der ikke kan bygges dét man ønsker efter de gældende regler.

Men det er klart, at man som borger har svært ved at forstå tingene, hvis man får afslag på noget, som man synes ligner dét, som mange andre har bygget i kommunen - med tilladelse.

Vi anerkender også, at familiers behov dels er forskellige, dels har ændret sig i retning af behov for større boliger, og vi har også den holdning, at vi gerne vil være en attraktiv kommune for gode skatteborgere, og det er ikke i tilstrækkelig grad tilfældet i dag. Endelig mener vi, at når man køber en meget dyr grund, og derpå skal betale skyhøje ejendomsskatter, som tilfældet er i Hvidovre, så har vi ikke behov for at opstille alt for snærende bånd for, hvad der er “pænt, for stort eller har for lidt græsplæne”.

Man skal selvfølgelig altid tage højde for respekt for nærområdet og især naboerne.

Sagen har tydeliggjort, at der er behov for at få opfrisket byplanvedtægter/lokalplaner til at være med i takt med nutiden, og det er åbenlyst, at dette arbejde går for langsomt. Derfor ønsker vi også, at der ifm. budgetarbejdet satse på at ansætte yderligere personale, som er dedikeret til det store arbejde, som forestår.

På ovenstående grundlag valgte vi hos Det Konservative Folkeparti at imødekomme ansøgeren og give dispensationen. Men det er vigtigt, at det følges op med handling, så det ikke får karakter af positiv særbehandling - men betyder nye tider i Hvidovre.

Vh

Steen Ørskov

Det Konservative Folkeparti

menu
menu