Nye planer og gamle problemer

Nye planer og gamle problemer

Tag nu ansvar og vedligehold byen, skriver SØREN HVAS:

Det er nu annonceret, at der sker en justering af Fingerplanen, så der kan bygges på et areal ved Byvej. Så langt så godt.

Jeg går ud fra at kommunalbestyrelsen samtidig vil sikre, at de eksisterende forhold langs Brostykkevej ved dette areal og ned til Havnevejen så endelig vil blive sat i stand og opdateret. Gennem årtier har der - trods det er skolevej - ikke været fortov i den ene side og generelt en udformning med brede vejbane og tarveligt udseende. Kommende beboere på de nye arealer ved Byej skal vel ikke mødes af dette syn? På resten af Brostykkevej og øvrige kommunale veje er vejtræer og parkeringslommer med til at give karakter og kvalitet i bybilledet. Skulle de nye beboere bruge Frydenhøjskolen, må man også håbe, at kommunen sikrer arealerne omkring skolen bliver renoveret og fornyet. Jeg cykler dagligt på stien gennem Frydenhøjskolen. Belægningerne er totalt nedslidte præget af huller. Manglende eller sporadisk renholdelse hører til den dårlige oplevelse. Det er meget beklageligt at elever, forældre, personale og gæster i bl.a. Frydenhøjhallen skal mødes af dette syn. Udvikling af nye områder i Avedøre kan være fint. Ansvar, drift og vedligeholdelse af de eksisterende kommunale arealer er flere steder stærkt påkrævet. Udvikling af Hvidovre skal og bør ske hånd i hånd med, at kommunen “fejer for egen dør”.

Søren Hvas

Karetmagerporten 17

menu
menu