Nye tider i Hvidovre

Nye tider i Hvidovre

I denne 2. del af interviewet med borgmester Anders Wolf Andresen har vi bedt ham sætte det lange lys på og beskrive hans vision for Hvidovre frem mod år 2050 – men også beskrive vejen derhen:

I sidste uges interview handlede det om ”Recepten på et demokratisk systemskifte”. Det er i sandhed historisk at 96 års socialdemokratisk styre nu er blevet afløst af noget andet, nemlig en SF borgmester med en bred koalition bag sig.

Interview af Niels Erik Madsen og Erling Groth

Selv kalder den nyslåede borgmester det ”en ballanceret koalition fra højre til venstre, hen over midten”, modsat den ”centrum-højre koalition”, som Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne dannede efter sidste valg.

Hvordan vil du beskrive Hvidovres vej frem mod år 2050?

– Hvidovres identitet er så stærk at vi fortsat er en selvstændig by om 30 år. Vi er hverken blevet opslugt af København eller af Rødovre, selv om de ganske vist har Rødovre Centrum. Hvidovre er en provinsby der bare ligger vanvittigt godt. Nogle ejendomsmæglere er begyndt at beskrive Risbjergkvarteret som ”på kanten af Valby”. Sådan noget udvisker selvfølgelig vores DNA, som selvstændig by. Vores styrke er jo at vi er den traditionsrige gamle forstadskommune tæt på København, med det store foreningsliv, hvor efterhånden flere generationer er født og vokset op. Vi er den grønne lunge, på cykelafstand af metropolen København. Derfor er der ikke så mange der flytter herfra. Når du ser på statistikkerne over hvor mange der flytter tilbage, når de bliver lidt ældre og selv får børn, så ligger vi ret højt. Det er et sundhedstegn. I dag er vi 55.000 mennesker. Det er ikke et mål at blive mange flere, selv om der sker en stor fornyelse hele tiden.

Huspriserne og boligbyggeriet

– Huspriserne stiger jo helt vildt i disse år. Hvis vi ikke passer på så kan prisudvikling bevirke, at der opstår en skævhed, hvor vi kommer til at mangle pædagoger, elektrikere, lærere og sosu’er. Når man flytter til Hvidovre så skal man opleve at man bliver inviteret ind i vores foreningsliv, og sådan er det. Så når vi bygger er det ret vigtigt at det også er boliger, som velfærdsmedarbejderne kan betale. Og så kommer vi også til at bygge ungdomsboliger, så vores unge har råd til at blive i Hvidovre.

Fremtidens arbejdsmarked

– I fremtiden kommer nogle af os til at udføre meget mere hjemmearbejde. Det vil betyde mindre trængsel i myldretiderne. I detailhandelen sker der også nye ting: Vinhandelen oppe på Hvidovre Torv. Det lille bageri nede på Gl. Køgevej kommer med en Københavner-tilgang, som svarer på de behov, som de borgere der er kommet herud har. På den måde er tilflytterne med til at skabe nye kvaliteter i Hvidovre.

– Hvis vores lokale handelsliv ikke har mulighed for at skabe interessante tilbud, så stiger internethandelen bare endnu mere. Vi ser alle mange pakkepostbiler køre rundt i Hvidovre. Det har vi nok særligt set under tiden med hjemmearbejde. Vi skal gøre en særlig indsats for vores specialbutikker. Det ønsker jeg at tage op i Erhvervskontaktudvalget.

Bykultur – bymidte – Risbjerggård

Du har valgt fra start at sætte fokus på vores største byggeprojekt Kulturhus Risbjerggaard. Er der en driftmodel i støbeskeen?

– Det er vigtigt at se på den samlede bykultur i bymidten – både ude og inde. Medborgerhuset og det nye Kulturhus Risbjerggaard skal ses i sammenhæng. Bymidten skal fungere som et kraftcenter. Det er uanset om det er teater, foredrag, konferencer eller bingo, for den sags skyld. Eller det er koncerter, så er det at man lægger aktiviteterne der og at byen tager det til sig. Det kan fungere sammen med en restauratør, som køber ind på de arrangementer, der er, og vil leve med, og sælge noget god mad og nogle billetter. Han skal være klar til at sige ”Skal vi lave nogle fælles arrangementer? Kommer der en stand-up ting? Kommer der noget hyggeligt om aftenen?”

Er det lidt af det som man forsøger i Frihedens Idrætscenter? Hvis ”Halvleg” har et stort set-up, og må sætte personale på, så skal de jo også kunne leve?

– Der bliver mange foreningsmøder. Kommer der en jazzkoncert inde i restauranten? Det er sådan et koncept, hvor vi alle sammen som kommune, som foreninger og som aktive borgere skal lægge os i selen for at byde ind. Kulturhuset Risbjerggaard skal fungere som en spændende helhed, et miljø, hvor bylivet folder sig ud og hvor der sker mange ting samtidig. Mangfoldighed og samarbejde er nøgleordene. Og så skal det være bæredygtigt, både miljømæssigt og kulturelt, men også kommercielt, når vi taler om restaurantfunktionen.

Hvidovrerock siden 1960

Risbjerggård har en lang tradition som et spillested for bl.a. rockmusik. Skal det nu forvises til Kometen?

– Det kan godt foregå der – men nej, vi skal da bygge videre på de stolte traditioner, med Risbjerggård som det attraktive spillested, lige siden 1960’erne.

Foreningernes rolle

Hvad bliver der af de mange foreninger og de hidtidige brugere og aktiviteter fra det gamle Risbjerggård? Hvidovre Pensionistforening har mistet 400 medlemmer siden de blev "smidt ud" fra Risbjerggård?

– Der er mange traditioner der skal føres videre, når vi åbner. Jeg glæder mig til at se Hvidovre Pensionistforening få come-back på Risbjerggaard i den store sal i slutningen af 2022. De samler jo flere hundrede mennesker, og skaber en masse liv, dans og glæde.

– Ja, det var efter noget pres at der blev etableret et foreningskøkken i det nye kulturhus. Det havde politikerne glemt. Det var foreningernes fortjeneste. Der må efter min mening meget gerne være en koncert nede i den ene ende, hvor foreningskøkkenet bruges i den forbindelse. Samtidig med at der oppe i restauranten kører et arrangement, hvor restauratøren er primus motor. Og så har teatret måske gang i noget tredje i Øvesalen.

Borgerinddragelse

Mange høringsprocesser er jo en parodi – en hån mod borgerne. Får vi nu en demokratisk revolution i Hvidovre, hvor borgerne bliver taget alvorligt?

– Hvis vi nu som eksempel tager processen med borgerinddragelse i Kulturhus Risbjerggaard. Den var ikke perfekt, men den er bedre end noget af det der har været før. Det siger selvfølgelig mere om niveauet tidligere. Det vil der helt sikkert blive lavet radikalt om på. Vi har meget store ambitioner på det område – kald det bare en demokratisk revolution, for det er der behov for.

– Vi skal tage ved lære af fortidens fejl. Vi skal have borgerne med i længere tid, og vi skal også have flere mere med. Bymidte-udvalget har været et godt udvalg, men der har været for få borgere med i det. Jeg vil gerne arbejde med nogle flere af de såkaldte Opgaveudvalg (§17, stk. 4-udvalg, lige som ”Avedøreudvalget”, red.) Der ud over er det nødvendigt med et brugerråd i den nye struktur for Kulturhus Risbjerggaard, og det skal på banen nu, inden det hele er fastlagt top-down af os politikere og forvaltningen.

Kommunens økonomi

Du har bedt om at få et kasseeftersyn. Hvorfor det?

– Både SF og Hvidovrelisten er med i det budgetforlig som er vedtaget. Jeg vil gerne et spadestik længere ned og se hvordan det egentlig ser ud og hvor problemerne ligger.

Det lange lys

Hvad er så din personlige vision for Hvidovre i 2050?

– En kommune med et langt mere grønt præg end i dag. Konkret ved at motorvejene er overdækket med solceller, boliger og grønne parker, al transport foregår i el-biler, brint uden støj og partikelforurening, på rugbrødskraft (cykler), eller med metro eller letbane. Naturen er kommet ind i byen med flere træer, blomster og vilde arealer, så øjet skuer grønt uanset, hvor man kigger hen.

Hvad med det sociale og kulturen?

– Når mine forhåbentligt kommende børn er ret store, så vil jeg beskrive det sådan her: – Et socialt og virksomt fællesskab hvor kommune, borgere og virksomheder samarbejder tæt, hvor idéer og dialog flyder frit og opgaver bliver løst på tværs af sektorer, hvor kommune, borgere, foreninger og virksomheder er fælles om Hvidovre. At skabe det vi vil sammen, bevare vores fælles værdier og kultur fordi vi er stolte af den, samtidig med at vi vil udvikle vores by.

– En by hvor vi tager os godt af hinanden og alle ved at de bliver grebet af en omsorgsfuld hånd, hvis de får brug for det, slutter byens nye borgmester Anders Wolf Andresen.


menu
menu