Nyt blandet bolig- og erhvervsområde i Nord

Nyt blandet bolig- og erhvervsområde i Nord

Borgere skal høres om, hvordan Immerkær 42 fremadrettet skal bruges. Ejer ønsker, at det skal være som planerne på Svend Aagesens Allé 10B-D

Skal grunden Immerkær 42 fremadrettet udvikles til at være blandet bolig- og erhvervsområde.

Det er hvad Hvidovre Kommune spørger om, når der indkaldes til borgermøde om den fremtidige udvikling af området.

Foreløbig er det i hvert fald vedtaget i Økonomiudvalget. Sagen skal også behandles i Kommunalbestyrelsen i aften.

Ligesom Sv. Aagesens Allé

Immerkær 42 ligger i umiddelbar forlængelse af den meget omtalte Svend Aagesens Allé 10B-D. Det er således ejeren af grunden, Teleforeningen, der har bedt Hvidovre Kommune udarbejde et nyt såkaldt kommuneplantillæg, så det kommer til at ligne det, der er udarbejdet for nabogrunden på Svend Aagesens Allé 10B-D.

Det betyder, at Hvidovre Kommune nu har udarbejdet et oplæg til, at områdets fremtid skal diskuteres.

- Administrationen har udarbejdet et høringsmateriale i form af et debatoplæg, der beskriver spørgsmålet om ændringen af anvendelsen for Immerkær 42, og som kan bruges i forbindelse med en forudgående høring, lyder det i den sagsfremstilling, som Økonomiudvalget har lagt til grund for deres beslutning.

Diskussionen mellem kommunen og borgerne kommer dog alene til at handle om, hvad de overordnede rammer for området skal være.

- Den forudgående høring kommer udelukkende til at omhandle den ændrede anvendelse. De bygningsregulerende bestemmelser, såsom højde og bebyggelsesprocent, bliver fastlagt efterfølgende i selve kommuneplantillægget og lokalplanen, når bygherre/ejer kommer med et nyt forslag for en boligbebyggelse på ejendommen, skriver Hvidovre Kommunes administration om processen.

Fælles borgermøde

Og da de nye planer ligner planerne for Svend Aagesens Allé 10B-D ganske meget, er det i samme omgang besluttet i Økonomiudvalget, at et borgermøde skal slås sammen med et planlagt borgermøde for lokalplanen for Svend Aagesens Alle. I forbindelse med planerne for Svend Aagesens Allé er det nemlig besluttet, at der skal ske en forhøring af det skitseprojekt, der er udarbejdet for den nye boligbebyggelse på Svend Aagesens Allé 10B-D.

- Da de to ejendomme (grunde, red.) ligger i umiddelbar forlængelse af hinanden, og der må forventes at være et vist sammenfald af interessenter til de to høringer og dermed også blandt deltagerne i et eventuelt borgermøde, anbefaler administrationen i givet fald at afholde et fælles borgermøde i forbindelse med de to sideløbende høringsperioder, lyder det i sagsfremstillingen.

Forhøringsperioden for planerne om Immerkær 42 finder sted mellem den 11. december 2018 og den 20. januar 2019. Indkaldelsen til det fælles borgermøde vil ske efterfølgende.

key

menu
menu