Nyt tilbud til pårørende

Nyt tilbud til pårørende

Nogle pårørende havner ufrivilligt i en svær situation. Derfor sætter Hvidovre Kommune fokus på dem

Hvidovre Kommune har fået en pårørendekoordinator, som kan hjælpe pårørende til Hvidovre-borgere, der lider af en fysisk eller psykisk sygdom eller en funktionsnedsættelse.

Som ægtefælle, samlever, søskende, voksent barn, god ven eller andet er det muligt at tage kontakt til pårørendekoordinatoren for at få hjælp og gode råd til at klare hverdagen som pårørende.

Den nye pårørendekoordinator hedder Vibeke Laursen, og hun har mange års erfaring med at støtte pårørende.

- Jeg ser frem til at møde pårørende og høre om deres hverdag. Samtidig er jeg her for at støtte og lægge øre til de pårørendes oplevelser. Endelig forventer jeg meget af vores kommende kursus, som handler om at støtte pårørende i en svær situation, siger Vibeke Laursen, der er Hvidovres ansigt i den nye rolle.

Hos pårørendekoordinatoren kan pårørende få en eller flere samtaler med fokus på hjælp til selvhjælp. Samtalerne kan foregå telefonisk, i hjemmet eller i Hvidovre Sundhedscenter.

Samtalerne handler om de udfordringer, pårørende oplever, deres trivsel og hverdag. Vejledning og oplysning vil handle om hvilken hjælp og støtte, de kan få i kommunen eller i patientforeninger

Pårørende har også mulighed for at komme på et kursus, som starter onsdag den 5. februar. Overskriften for kurset er “LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende”. Kurset veksler mellem oplæg, øvelser og erfaringsudveksling, og her har de pårørende mulighed for at dele deres oplevelser med andre.

Oprettelsen af den ny funktion med en pårørendekoordinator glæder Hvidovres borgmester Helle Adelborg.

- Som pårørende står man ofte i en sårbar situation. Derfor er det også vigtigt, at man passer på sig selv, og det vil vi fra Hvidovre Kommunes side gerne hjælpe med. Jeg er sikker på, at vores pårørendekoordinator kan støtte pårørende, så de får hjælp til at håndtere den svære rolle, de er i, siger Helle Adelborg.

Kurset ”LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende”

“LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende” er et gratis 7 ugers kursus med fokus på, at pårørende får redskaber til at passe på sig selv. Emnerne kan f.eks. være stresshåndtering, ændre tankemønstre eller bruge sit netværk. Kurset ledes af to instruktører, der selv er pårørende, og som er uddannet til at undervise på kurset.

menu
menu