Også aflysning af generalforsamling hos pensionisterne

Også aflysning af
generalforsamling
hos pensionisterne

Hvidovre Pensionistforening håber en direkte dialog med kommunalbestyrelsen vil give en afklaring på lokalproblemet

Den "hjemløse" Hvidovre Pensionistforening har opgivet forberedelserne til den ordinære generalforsamling, der skulle afholdes onsdag den 15. april i Frihedens Idrætscenter.

- Vi bakker selvfølgelig op om myndighedernes og kommunens anbefaling om ikke at være mange sammen, så vi aflyser allerede nu, og håber så på at vi alle er besjælet af at passe godt på hinanden, så vi kan tro på at denne frygtelige tid snart er historie, lyder det fra bestyrelsen

Genhusnings tilbud?

Som bekendt blev den store pensionistforening, med over 250 medlemmer, "smidt ud" fra Risbjerggård, der har været hjemstedet for hovedparten af aktiviteterne i næsten 50 år af foreningens 72 årige historie. Hvidovre Kommune tilbød efterfølgende 3-4 alternative steder for pensionistforeningen, men af forskellige årsager, som bl.a. tilgængelighed, mulighed for spiritusbevilling og lokaliteter der umuliggjorde det brede foreningsliv med hobbyting og festarrangementer, har en indpasning tilsyneladende været umulig.

Efter en nedslående - og nærmest irritabel - meddelelse fra kommunens administration, er man dog på det seneste kommet i fornuftig dialog med kommunalbestyrelsen om andre muligheder omkring Hvidovre Pensionistforenings fremtidige værested og virke.

- Vi skulle have haft et møde i denne måned, men det måtte naturligvis aflyses på grund af Corona-situationen, oplyser bestyrelsen. - Det bliver nu en sag for kommunalbestyrelsen, men vi tror på en positiv afklaring, og ser fortrøstningsfuldt frem til et godt og mere realistisk udspil fra kommunens side.

Bestyrelsen vil her i avisen orientere om udviklingen i dialogen med Hvidovre Kommune.

m-

menu
menu