OM NY AFFALDSORDNING

Man skal ikke hverken nedlægge sin hæk eller omlægge sin nuværende affaldsstandplads, hvis man selv triller sin affaldsbeholder ud til afhentning ved skel senest kl. 6 på afhentningsdagen.

Efter en indkøringsperiode vil det blive muligt at søge om dispensation fra den nye ordning, hvis man fx af fysiske årsager ikke kan trille sin beholder ud til afhentning. Hvidovre Kommune vil orientere om, hvordan man ansøger, når det bliver muligt at søge om dispensation.

Ønsker man ikke at trille sine beholdere ud til skel på afhentningsdagen kan man, mod et ekstragebyr, få dem afhentet, hvor de hele tiden har stået. Den konkrete pris for en husstand bliver udregnet ud fra de faktiske forhold på stedet.

menu
menu