PENSIONISTER SKAL HAVE VASKET TØJ UDE

PENSIONISTER SKAL
HAVE VASKET TØJ UDE

Et gammelt forslag er ikke blevet bedre af at blive gentaget, mener LIS GUNNLAUGSSON:

Ang. besparelser på ældreområdet, fremkom man for snart mange år siden også med det dårlige forslag, at pensionisternes tøjvask skulle foretages uden for hjemmehjælpsområdet.

Det blev taget af bordet, efter læserbreve i Hvidovre Avis og dialog på Rådhuset, med daværende socialudvalgsformand Birthe Mingon.

Forslaget bliver absolut ikke bedre af, at blive gentaget i år.

Årsagen til min kritik er flg.: Alle der bor i almene boliger er gennem deres husleje, hver måned påtvunget et fastsat beløb til fælles udgifter for opretholdelse, udskiftning af maskiner, vedligeholdelse osv... - Dette beløb bliver ikke fratrukket, selv om man ikke kan benytte vaskeriet.

Så vil man nu fra kommunal side påtvinge udevask, da hjemmehjælpsområdet fratages denne opgave. En ekstra udgift til pensionisterne der i forvejen ikke har for meget at gøre godt med. Men en millionbesparelse på Kommunens Budget.

Derudover findes der i dag rigtig mange der lider af allergi, i forskellige afskygninger, bl.a. er sæbe og skyllemidler årsag til megen sygdomsbehandling.

Tænker om de personer der har investeret i vaskemaskiner i deres hjem, heller ikke kan få hjælp der?

Lad dog folk selv have det ansvar, at de vasker med de midler de er sikre på at kunne tåle, - og giv hjælp til denne vask.

For en million kroner fratages vi gamle et af de punkter inden for hjemmeplejen, der kan kaldes omsorg til det jeg vil kalde forsorg, idet beslutningerne blot bliver taget hen over hovedet på os, og alle har at affinde sig med det!

Uanset partifarve og bogstav, har jeg dyb respekt for de mennesker der gør et stort arbejde i kommunalbestyrelsen, – men der er altså fejlbeslutninger ind imellem. Denne beslutning er en af dem.

Med venlig hilsen

Lis Gunnlaugsson

menu
menu