Peter Lougart er død

Peter Lougart er død

En kendt og meget aktiv Hvidovreborger, tidl. revisor Peter Lougart, er pludselig afgået ved døden. I en alder af 73 år, sov han stille ind på Hvidovre Hospital i torsdags den 21. november, efter at have været plaget af sygdom i en længere periode.

Peter Lougart havde sæde i Hvidovre Kommunalbestyrelse i to perioder, indtil kommunalvalget i 2005. Desuden havde han i en årrække flere tillidsposter i Det Konservative Folkeparti, bl.a. som kredsformand, amtsformand og hovedbestyrelsesmedlem, samt formand for FOF i Hvidovre.

De senere år koncentrerede han sig især omkring ældrearbejdet, bl.a., som valgt medlem af Hvidovre Ældreråd, formand for Det Frivillige Ældrearbejde, Strandmarks Sogn Ældreråd, ligesom han senest blev genvalgt som formand for Frivillighedsrådet i Hvidovre Kommune. Desuden var han grundejerforeningsformand i Strandvang, bestyrelsesmedlem i SGH Hvidovre, ligsom han stadig bestred en række kommunale udvalgsposter, bl.a. i Folkeoplysningsudvalget, Huslejenævnet og Bygningsforbedringsudvalget.

Peter Lougart efterlader sig hustru og to voksne børn.

Efter familiens ønske foregår bisættelsen i stilhed.

m-

menu
menu