Plads til flere i indkøbsbussen for vore ældre!

Plads til flere i
indkøbsbussen
for vore ældre!

I en årrække har "Det Frivillige Ældrearbejde" stået for indkøbsbussen for ældre, der to gange om måneden - på onsdage - kører på skift til de to lokale indkøbscentre, Frihedens Butikscenter og Hvidovre C (tidl. Stationscentret).

Der startes hver gang fra Dybenskærhave Plejecenter på Byvej i Avedøre, hvorefter der køres en opsamlingsrute rundt i Hvidovre efter en køreplan, hvor deltagerne kan stå på bussen i nærheden af deres bopæl. Interesserede kan rekvirere en køreplan.

- Det er et tilbud til ældre, som er nogenlunde selvhjulpne, men måske har behov for en hjælpende hånd omkring indkøb m.m., fortæller "Frivillige Ældre"-formanden Peter Lougart, der tilføjer at der er hjælpere med, og at deltagerne også kan medtage rollator i bussen.

Deltagerbetalingen er kr. 20,- t/r, og tilmelding kan ske til Kirsten Enemark på tlf. 36 49 96 71 eller 31 10 05 31.

Der er to timer til rådighed i centret til indkøb og lidt hyggesnak, idet der også bydes på kaffe og brød, sponsoreret af de handlende i begge centre.

- Vi er glade for at kunne give dette tilbud til de ældre i Hvidovre. Deltagerantallet ligger sædvanligvis omkring 15-20, så der er absolut plads til flere i bussen, slutter Peter Lougart.

Denne måneds indkøbsbus-tur finder sted næste onsdag den 18. september, hvor der køres til Frihedens Butikscenter. I næste måned køres der den 2. og 16. oktober.

m-

menu
menu