Pladsmangel på skoler - beslutning udsat

Pladsmangel på skoler - beslutning udsat

Risbjergskolen og Præstemoseskolen har pladsproblemer, men foreløbig er den politiske beslutning om, hvordan problemerne løses blevet udsat.

Børne- og uddannelsesudvalget skulle ellers have taget stilling til en løsningsmodel på udvalgets seneste møde. Her var der lagt op til, at de to skoler i det kommende skoleår kunne benytte lokaler på Sønderkærskolen til de større elever. Udvalget valgte imidlertid at udsætte beslutningen med en begrundelse om, at spørgsmålet om brugen af Sønderkærskolen skal drøftes nærmere med skolelederne og med repræsentanter fra Præstemoseskolen og Risbjergskolens skolebestyrelser.

menu
menu