Planen er at genskabe naturen

Planen er at genskabe naturen

Kommunaldirektør NICH BENDTSEN med svar til formanden for Naturfredningsforening Hvidovre:

Formanden for Danmarks Naturfredningsforening Hvidovre spørger i sidste uges avis, om sagen om de fældede egetræer på Ege Allé ikke tåler sagens lys, da den blev behandlet på et lukket møde i kommunen.

Det er ikke tilfældet. Forklaringen er den simple, at der er igangværende forhandlinger mellem parterne, og derfor skal sagen rent juridisk være lukket for offentligheden.

Det skal heller ikke ses som et udtryk for, at kommunen ikke længere synes, at der skal være vejtræer i Hvidovre. Tværtimod. Det er blandt andet derfor, at vi har udarbejdet et Grønt Danmarkskort som et redskab til at få vores grønne områder til at hænge bedre sammen. Det er skrevet ind i den nye kommuneplan, at det skal bruges som grundlag for en strategi for drift og udvikling af byens grønne områder, herunder bevaring af gamle træer.

I den seneste budgetaftale for 2022-2025 er det desuden aftalt at fortsætte arbejdet med at plante træer i Hvidovre, og der er afsat 1 million kroner årligt til drift og pasning af de mange nye vejtræer. Vejtræer gavner nemlig klima, miljø og natur på mange måder – de optager fx CO2 og frigiver ilt, de øger biodiversiteten og sikrer bedre leveforhold for insekter og dyr.

Så udgangspunktet for Hvidovre Kommune er bestemt ikke at fjerne natur, men at få genskabt naturen.

Nich Bendtsen,

Kommunaldirektør i Hvidovre Kommune

menu
menu