Planer om 20 etager ved Frihedens Station

Planer om 20 etager ved Frihedens Station

80 meter høj bygning ved Frihedens Station

20 etager på 80 meter og en bebyggelsesprocent på 400, der skal bruges til boliger, detailhandel og kontor- eller offentlige formål.

Sådan kan området på hjørnet af Hvidovrevej og Gl. Køge Landevej over mod banelegemet komme til at se ud i fremtiden.

Men skal der bygges så massivt i området, kræver det en ændring af kommuneplanen. Og en ændring af kommuneplanen kræver, at borgerne høres om planerne.

Derfor lægger Hvidovre Kommune nu op til høring og borgermøde om de “høje” planer for området, der i mange år har set lettere ramponeret ud med AOF-bygningen, som en markør for et nedslidt hjørne af Hvidovre.

Markant ændring

Med planerne er det, i følge Hvidovre Kommune, intentionen, at give området en “markant” fornyelse.

- Baggrunden for kommuneplantillægget er et ønske om at udvikle ejendommene og give plads til nyt byggeri og nye funktioner her. I denne sammenhæng skal bebyggelse, byrum og trafikale forhold på stedet nytænkes for at skabe et mere sammenhængende og markant sted i byen, lyder det i Hvidovre Kommunes sagsfremstilling om kommuneplanændringerne.

Ud over at den sidste del af Ajax Allé ud mod Hvidovrevej skal rettes ud, bliver der med planerne lagt op til byggeri med væsentlig større højde og tæthed, end der er på nuværende tidspunkt.

- Den foreslåede ændring skal være med til at give denne markering af stedet. Derudover giver den en nødvendig fleksibilitet i forhold til det langsigtede udviklingsperspektiv for ejendommen, skriver Hvidovre Kommune.

Området, der er på tale, skal i øvrigt udskilles af det “rammeområde”, som det for nuværende er en del af. Det betyder, at ændringer kun drejer sig om den blok, der ligger på hjørnet af Hvidovrevej, Gl. Køge Landevej og den allerførste del af Ajax Allé.

Høringen kommer formentlig til at blive gennemført i perioden fra 1. april til den 29. april 2019.key

menu
menu