Plastflaskeforslag afvist - fordi der allerede er lavet tiltag

Plastflaskeforslag afvist 
- fordi der allerede er lavet tiltag

Stop brugen af engangsplastflasker i Hvidovre Kommune.

Et enkelt forslag, der skulle vise sig at afstedkomme en længere debat, da kommunalbestyrelsen tirsdag holdt virtuelt kommunalbestyrelsesmøde.

Forslaget om at stoppe med brugen af engangsplastikflasker i Hvidovre Kommune skulle hurtigt vise sig at være knap så ligetil, som forslagsstillerne Venstre og Dansk Folkeparti havde håbet.

- Vi har rigtig fint vand i vandhanerne, så det er et enormt plastforbrug og svineri, når vi bruger alle de plastflasker til vores møder. Så det håber jeg, at I alle vil være med på, indledte Charlotte Munch fra Venstre.

Helt så enkelt mente et flertal imidlertid ikke, at forslaget kunne føres ud i livet.

- Jeg kunne ikke være mere enig med jer i, at vi skal begrænse brugen af plastflasker. Men vi har allerede besluttet, at alle plastflasker skal udfases, og vi har vandautomater på alle etager. Vi har bare manglet vandkander og ressourcer til at gøre dem rene, men vi har faktisk fået indkøbt vandkanderne nu. Så jeg foreslår i stedet, at vi ikke vedtager medlemsforslaget, da der allerede er igangsat initiativer, sagde borgmester Helle Adelborg.

Flertal imod

Både Enhedslisten og SF var ellers med på forslaget om at stoppe brugen af plastflasker med det samme, men det ændrede ikke på, at Konservative, Hvidovrelisten og Socialdemokraterne fastholdt, at der efter deres mening var flere aspekter i sagen end blot at stoppe brugen af plastflasker.

Som begrundelse blev, ud over de førnævnte allerede igangsatte initiativer, nævnt økonomi og at forslaget uhensigtsmæssigt gjaldt hele kommunen og ikke bare rådhuset samt at det ville være mere hensigtsmæssigt at udfase plastflasker i kommunen fremfor at stoppe med det samme..

Det fik Venstres Charlotte Munch til at ærgre sig.

- Uagtet hvordan vi vender og drejer det, så er det ærgerligt, at når to partier får en ide, så skal det sjovt nok altid drejes om til, at det skal laves om. Jeg oplever det stort set hver gang, og jeg synes ikke, det er særlig givtigt eller tilfredsstillende. Men sådan skal det åbenbart være, sagde Charlotte Munch.

key

menu
menu