PlejeDanmark undrer sig

PlejeDanmark undrer sig

Det der foregår i Ældreplejen i Hvidovre kommune lige nu, viser med alt tydelighed at det kommende udbud ikke er tilstrækkeligt gennemtænkt.

Som udgangspunkt skulle kommunalbestyrelsen finde en besparelse på lidt under 2 millioner, og det var baggrunden for det kommende udbud.

I forbindelse med de ældre borgeres demonstration tirsdag den 28.05-2019, kommer der i flg.Hvidovre Avis, helt andre årsager til udbuddet.

For borgmester Helle Adelborg og Rød blok, handler udbuddet nu om at skabe tryghed og kvalitet for borgerne der har valgt en privat leverandør af deres hjemmehjælp.

Hvilke borgere er det Rød blok er bekymrede for? Ligger der tilsynsresultater hos de private leverandører, der giver anledning til disse bekymringer? Svaret er Nej. Paradoksalt er den kommunale hjemmepleje i samme avis under pres fra pårørende, der er bekymrede for de ældre, der oplever mange forskellige hjælpere i deres hjælp fra Hvidovre kommunes egen hjemmepleje, hvilket kan medføre stress, utryghed og mange forskellige arbejdsgange, samt manglende kontinuitet.

Der er pt. 3 private leverandører tilbage i Hvidovre kommune. Get Care der er størst med ca. 300 borgere, der har været i Hvidovre siden december 2016, Human Care og PlejeDanmark der begge har tæt på 100 borgere hver, og har leveret hjemmepleje til de ældre i Hvidovre siden 2009. Alle leverandører arbejder under skærpede vilkår, i det der kaldes Godkendelsesmodellen, hvilket Hvidovre kommune har gennemført i forbindelse med at en tidligere privat leverandør, Vita Pleje, gik konkurs. Den gang sikrede kommunen sig at de leverandører der var tilbage i Hvidovre kommune var firmaer med en sund økonomi.

Anders Wolf Andresen, SF, er enten fejlciteret i Hvidovre Avis den 4.juni eller også har han ikke forstået at de firmaer der er godkendte leverandører i Hvidovre, ikke konkurrerer på pris. De leverandører der leverer hjemmepleje i Hvidovre kommune, aflønnes af kommunen med priser fastsat af Hvidovre kommune, og der er ikke nogen forhandling eller konkurrence på disse priser.

Med venlig hilsen

PlejeDanmark

menu
menu