Politiet var bekendt med tidsbegrænsning

Politiet var bekendt med tidsbegrænsning

...men den gældende lokalplan for de nye rækkehuse har ingen indflydelse på, om pavillonerne må stå der

Politiet har måske ikke lovet at fjerne deres pavilloner på Landlystvej inden udgangen af oktober 2019, men de har været bekendt med, at pavillonerne kun kunne stå der midlertidigt.

Sådan lyder det i grove træk fra Hvidovre Kommune.

- Rigspolitiet er bekendt med, at der var tale om en midlertidig tilladelse, idet det fremgår af byggetilladelsen af 19. september 2016, at tilladelsen til pavillonerne var gældende frem til den 3. oktober 2019, svarer Hvidovre Kommunens Center for Plan og Miljø i et skriftligt svar til Hvidovre Avis.

Hvidovre Kommune bekræfter desuden, at FB Gruppen, der står bag opførelsen af rækkehusene på Snedkerhaven, har haft god grund til at tro, at pavillonerne ville blive fjernet inden beboerne i rækkehusene skulle flytte ind.

- FB Gruppen har i november 2016 spurgt til byggetilladelsen til pavillonerne og er blevet orienteret om, at tilladelsen var gældende frem til oktober 2019, lyder det fra Hvidovre Kommune.

Lokalplan ingen indflydelse

FB Gruppens opfattelse af, at lokalplanen for området regulerer, om der må stå pavilloner i nærheden af rækkehusene, er imidlertid forkert.

- Lokalplan 141 regulerer ikke bebyggelsen på Landlystvej 34, hvor Rigspolitiet har lokaler. Ved udarbejdelse af forslaget til Lokalplan 141 for boliger på Landlystvej 42 var Hvidovre Kommune, Center for Plan og Miljø som nævnt opmærksom på de midlertidige pavilloner placeret langs med det nordlige skel på ejendommen Landlystvej 3, svarer Hvidovre Kommunes Center for Plan og Miljø.

At pavillonerne er nævnt i lokalplanen er imidlertid ikke det samme som, at de er underlagt lokalplanens bestemmelser.

- Som det fremgår af lokalplanens redegørelse på side 5: På den tilstødende nabomatrikel nr. 3h, Hvidovre By, Hvidovre, er der opført et midlertidigt pavillonbyggeri i to etager som udvidelse til kontorbygningen på ejendommen. Kontorpavillonernes byggetilladelse udløber i oktober 2019, skriver Hvidovre Kommune.

key

menu
menu