Politiet vil drøfte lastbil-parkering med kommunen

Politiet vil drøfte lastbil-parkering med kommunen

Håb om at der gøres noget omkring den tiltagende tungtrafik-parkering på Spurvehøjvej

- Nu er vi gjort opmærksom på problemet, og det vil vi prioritere ind blandt vores andre opgaver og ved lejlighed drøfte med vejmyndigheden, som er kommunen, siger vicepolitiinspektør Brian Toftemann, Københavns Vestegns Politi, i anledning af beboernes nervøsitet og kritik af den tiltagende lastbilparkering på den forholdsvis stille Spurvehøjvej i Lejerbo-bebyggelsen.

På flere beboeres vegne fremførte Torben Birthin Sørensen spørgsmålet i sidste uges avis, og pegede bl.a. på at parkeringen af store biler udgjorde en alvorlig fare for cyklister og ikke mindst børn, der skulle i skole og klub. Den omfattende parkering på vejen hindrer for udsynet for vore svage trafikanter bl.a. cyklister og ikke mindst børn og unge, der måske ikke er helt sikre i trafikken endnu, påpegede Torben B. Sørensen.

En henvendelse til såvel Københavns Vestegns Politi samt Hvidovre Kommunens Vej og Parkafdeling, havde ikke ført til initiativer i retning af p-forbud eller tidsbegrænsning på Spurvehøjvej.

Om dette forhold siger vicepolitiinspektør Brian Toftemann: - Det er helt korrekt, at tunge køretøjer med en totalvægt over 3.500 kg kun må parkere aften og nat (fra kl. 19 til kl. 07), hvor særlige skilte tillader det i en kommune - i Hvidovre er der f.eks. gode natparkeringsmuligheder på Avedøre Holme. Parkerer tunge køretøjer andre steder i det tidsrum, kan det medføre en parkeringsafgift på 510 kroner.

- Om dagen må tunge køretøjer som udgangspunkt gerne parkere uden for de særlige natparkeringsområder, medmindre der selvfølgelig er skiltet andet, slutter vicepolitiinspektøren.

mads-

menu
menu