Politisk enighed om at speede processen op

Politisk enighed om at speede processen op

Der er ikke tvivl om, at der er brug for nye omklædningsfaciliteter - men da licitationsresultaterne oversteg budgetterne skal teknik- og miljøudvalget se på sagen igen

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit seneste møde, at lade sagen om de nye kommende omklædningsfaciliteter på Avedøre Stadion gå tilbage til fornyede udvalgsdrøftelser.

Sagen, der har fået et længere forløb end forventet, blev beskrevet her i Hvidovre Avis for et par uger siden.

Der har gennem en længere årrække - på grund af rigtig mange brugere - været et stort pres på omklædningsrummene ved Avedøre Stadion og flere af de hold, der benytter banerne, har ikke mulighed for omklædning på grund af manglende kapacitet.

I marts godkendte kultur- og fritidsudvalget derfor et projekt, der med en tilbygning til hovedomklædningen ved Avedøre Stadion ville give mere plads og blandt andet seks nye omklædningsrum.

Kommunalbestyrelsen godkendte så en helhedsplan på idrætsområdet, hvori opførsel af nye omklædningsfaciliteter på Avedøre Stadion fremgår af prioriteringskataloget. Udgifterne til de nye omklædningsfaciliteter var estimeret til 11,9 mio. kr. - inklusiv afholdte udgifter til forprojekteringen.

Det var derfor forventningen, at de nye de nye omklædningsrum ville kunne tages i brug i juni 2018.

Politisk enighed

Men licitationsresultatet for de nye omklædningsfaciliteter oversteg markant det afsatte budget, og sagen skulle derfor endnu engang drøftes i kommunalbestyrelsen.

- Det er kedeligt, at det pludseligt skal blive så dyrt, sagde Arne Bech (H). Han pointerede, at det er vigtigt at der bygges i en god og solid kvalitet på grund af, at der er et hårdt slid på omklædningsrum.

- Men det er vigtigt, at vi hurtigt finder en løsning og kommer i gang, anførte han.

- Vi skylder brugerne hurtigt at finde en løsning, sagde Karl Erik Høholt (UP) og forklarede, at licitationsresultatet nok skulle ses i lyset af de stærk stigende materialepriser på byggeområdet.

- Behovet for nye omklædningsfaciliteter på Avedøre Stadion er stort. Og vi skal sikre en holdbar og ordentlig løsning, pointerede Steen Ørskov (C).

Niels Ulsing (SF) betegnede det som en ”kedelig” sag:

- Sagen har været alt for længe undervejs, men vi kan ikke gøre andet end at forkaste licitationsresultatet. Jeg håber, at vi kan finde en løsning snarest.

Mikkel Dencker (O) betegnede det som en ærgerlig sag og understregede vigtigheden af, at kommunen hurtigt kom videre og i gang med byggeriet.

En ny løsning

Teknik- og miljøudvalget skal derfor nu drøfte nye løsningsmuligheder for den videre proces.

Da kommunalbestyrelsen sidst havde sagen på sin dagsorden - det var den 28. marts - var der allerede brugt 1,2 mio. kr. til forundersøgelser, projektering og udbud. Planen var etablering af seks nye omklædningsrum, et boldrum samt en uopvarmet foyer.

Projektet blev sendt i licitation i perioden fra den 17. juli til den 4. september. Fem entreprenører afgav tilbud, men samtlige indkomne tilbud lå langt over den oprindeligt estimerede sum.

oas@hvidovreavis.dk

menu
menu