politisk tone-døvhed?

politisk tone-døvhed?

SIKANDAR SIDDIQUE med replik til Fuglede:

Mads Fuglede (V) har den 24. april i Hvidovre Avis udtrykt utilfredshed med min kritik af regeringens forslag, om at tage (12.5 mia.) af Landsbyggefondens midler (på 21. mia.) til finansiering af Ghettopakken. Efter 15 års fejlslagne Ghettopolitik efterspørger han Alternativets konkrete udspil, som han selv fik serveret for nyligt? Politisk tone-døvhed eller vanlig Venstre-ignorering af fakta?

Den ubekvemme sandhed er fortsat, at regerings forslag vil æde halvdelen af de midler, der af Landsbygefonden var øremærket boligrenovering i 7.000 boligafdelinger på landsplan. En af disse boligforeninger er Hvidovreparkens 1-etage huse med 221 boliger ved Hvidovre Torv. Hvidovreparken har søgt om boligrenovering til bl.a. renovering, isolering og modernisering af tag, udvendig facade, vinduer og døre, vand- og afløbsinstallationer, radiatorer, badeværelser, ventilation og dræn om bygningerne. Boligerne skulle have været besigtiget af Landsbyggefonden i efteråret 2018, men nu ved ingen hvor lang tid beboerne i Hvidovreparken må vente før der gøres noget ved deres problemer, med kulde, fugt og skimmel i deres boliger.

Hvis ikke de påkrævende renoveringer sker i den almene boligmasse forfalder de. Vi risikerer derfor at se fremtidens socialt udfordrede boligområder beliggende, blandt i de almen bygninger.

Mads Fuglede skriver videre i sit indlæg, at det “..glæder ham, når (politisk) udspil diskuteres og debatteres..”. Trods de gode intentioner forekommer Mads Fuglede “politisk tonedøv”, når det gælder kritik af regeringens Ghettopakke? Han kritiserer Alternativet og undertegnede for ikke at have nogen konkrete løsningsforslag til parallelsamfundets udfordringer - få dage efter jeg har sendt en meget detaljeret beskrivelse af Den Alternative Ghettoplan til Mads Fuglede, i mit svar til hans indlæg i Albertslund Posten. Jeg har her beskrevet flere af Den Alternative Ghettopakkes detaljerede forslag for Mads Fuglede, alligevel spørger han hvad vi vil? Læser han ikke svarene på sine læserbreve eller er formålet med hans kritik af mine indlæg at promoverer egne synspunkter?

Mads Fuglede og Venstre har gennem de sidste 15 år foreslået en lang række Ghettopakker, som ikke har virket det mindste. Det er derfor svært at se, hvorfor den ”nye” Ghettopakke med samme symbolske “stramnings-retoriske” tiltag skulle være mere effektfuld end de øvrige.

Jeg ønsker ligesom Mads Fuglede et sammenhængende, ligeværdigt og demokratisk Danmark. Det opnår vi ikke med flere “symbol-politiske Ghetto-pakke tiltag”. Heller ikke med forringelse af den almene boligsektor. Hverken hårde budskaber om “mere straf”, smukke ord om “ligeværd og frisind” eller nedslidte almene boliger er vejen frem. Det er den Alternative Ghettopakkes forslag om fælles værdiskabelse, integration og bæredygtig resocialisering mv. derimod.

Sikandar Siddique

Folketingskandidat,

Københavns Omegn.

Cand.Comm.

menu
menu