Positiv udvikling i Stationsbyen

Positiv udvikling i Stationsbyen

Husstande i Avedøre Stationsby har en gennemsnitligt højere indkomst end husstande i andre almene boligområder i kommunen

Der er få ledige lejligheder, flere udgifter til sociale ydelser og den gennemsitlige husstandsindkomst er højere end i andre almene boligområder.

Sådan ser det ud med tre faktorer, der er med til at tegne et årligt øjebliksbillede af den boligsociale udvikling i Avedøre Stationsby.

Det årlige øjebliksbillede fra Avedøre Stationsby var i mandags på Hvidovre Kommunes Økonomiudvalgs dagsorden som en orienteringssag.

Øgede sociale ydelser

Avedøre stationsby rummer samlet set 2.323 boliger, hvori der pr. 1. november 2020 samlet bor 5.171 personer, heraf 3.834 voksne og 1.337 børn. I følge opgørelsen er der i det forløbne år sket en stigning i udgifterne til sociale ydelser på 3 mio. kr. til i alt 202 mio. kr. I forhold til året før, er det en procentstigning på 1,5.

– Stigningen skyldes primært højere udgifter til førtids- og folkepensioner, lyder forklaringen i orienteringssagen.

Sociale ydelser dækker førtids- og folkepension også boligstøtte, dagpenge, kontanthjælp, ressourceforløb, integrationsydelse og ledighedsydelser.

Til gengæld ser det ud til, at den gennemsnitlige husstandsindkomst i området er højere end i andre almene boligområder i Hvidovre. De seneste tal om husstandsindkomst er imidlertid fra 2018.

I Avedøre Stationsby er den gennemsnitlige husstandsindkomst 460.692 kr. I andre almene boligområder i Hvidovre er den gennemsnitlige indkomst 423.401, mens gennemsnitsindkomsten i hele Hvidovre ligger på 574.973.

Fraflytter små lejligheder

Hvad angår fraflytningen, er det især i Store Hus, at der opleves en stor fralytning. I 2020 var fraflytningen fra Store Hus 15 %, mens Nord og Syd (afdelinger, red.) samlet havde 17% fraflytninger.

– Store Hus er fortsat belastet af en del fraflytninger, da de fleste boliger er 2 rums boliger. Store Hus står overfor renovering og sammenlægning af boliger til nogle 3 rums boliger, der forhåbentlig fastholder flere beboere, lyder det i orienteringen.

Det fastslås desuden i orienteringen, at der pt. ikke er nogen udfordringer med udlejning.

– Der er få udgifter til tomgang, lyder det.

Samlet set konkluderer Hvidove Kommune ikke noget ud fra øjebliksbilledet, men når dog alligevel frem til, at udviklingen i området i hvert fald ikke er negativ.

– Nogen egentlig konklusion kan der ikke drages ud fra de summariske oplysninger, men stigningstaksten for sociale ydelser og den forholdsvise lave fraflytningsprocent og en højere gennemsnitlig husstands indkomst sammenlignet med almene boliger i Hvidovre, indikerer fortsat en positiv udvikling i Avedøre Stationsby, skriver Hvidovre Kommunes administration til politikerne.

Avedøre Stationsby har ikke siden 2009 været på regeringens liste over udsatte boligområder.

red

menu
menu