POSITIVE OVER NY BUDGETTILDELING FOR INKLUSION

POSITIVE OVER NY BUDGETTILDELING FOR INKLUSION

Vi mener at det giver mest mening, at midlerne følger de enkelte elever, skriver SILAS FISKER:

I går til kommunalbestyrelsesmødet tirsdag den 24. november blev der fremlagt og stemt om to nye modeller for fordeling af midler for inklusionsområdet i almenskolerne. Model a ville fordele midler efter antal inklusionselever bosat i skoledistrikterne og model b ville fordele midler ud fra antal inklusionselever indskrevet på de enkelte skoler kombineret med skoledistrikternes størrelse.

Af de to modeller er vi konservative mest positive over for model b, der fordeler midler efter indskrevne elever og ikke efter skoledistriktet. Vi mener nemlig at det giver mest mening, at midlerne følger de enkelte elever og dermed også følger de skoler som reelt står med de største opgaver når det kommer til inklusion. I den anledning er vi også positive over at der i beslutningsforslag lægges op til at ændre fordelingen af midler der følger eleverne fra 75 % til 85 %, så det afspejler den nuværende fordeling af elever der godt kan inkluderes i en almenskole. Vi noterer os også, at omfordelingen af midler mellem skolerne er mindre i model b end model a. Ud fra de grundige høringssvar der er givet står det også klart, at de fleste foretrækker model b.

Sammen med mange af de andre partier i kommunalbestyrelsen og en stor majoritet af dem der har været i høring, så er vi fra konservativ side enige i, at model b er den rigtige model at bruge fremover i forbindelse med tildeling af inklusionsmidler.

Med venlig hilsen

Silas Fisker

Politisk Ordfører

Kandidat KV 21

Det Konservative Folkeparti Hvidovre

menu
menu