Præstemosen skal have levende hegn

Præstemosen skal have levende hegn

Nu er det ikke bare ejendommene, der skal leve op til lokalplanens bestemmelser - også hegn skal lovliggøres

Mere end halvdelen af ejendommene i kolonihaveområdet Præstemosen har faste hegn.

Men faste hegn er i strid med lokalplanen for området, så nu sætter Hvidovre Kommune en oplysningskampagne i gang, der fastslår, hvad reglerne for hegn i området er.

- Formålet er dels at opfordre områdets ejere til af egen drift at lovliggøre de ulovlige hegn og dels at orientere om, at kommunen vil prioritere lovliggørelsen af hegnene, når antallet af sager om ulovligt byggeri er nedbragt, lyder det i den sagsfremstilling, som blev politisk godkendt på seneste kommunalbestyrelsesmøde.

Af sagen fremgår det også, at der fortsat er lidt at komme efter i området i forhold til lovliggørelse af kolonihavehusene.

F.eks. venter 56 sager på at blive sat i gang, mens 47 sager er afsluttede. Dertil er der en række sager, der enten kategoriseres som varslinger om påbud eller deciderede påbud, der er under udarbejdelse eller allerede er sendt af sted.

- Administrationens indsats for lovliggørelse af forholdene i Præstemosen har primært fokus på bebyggelsen i lokalplanområdet. Lovliggørelsessagen omfatter håndhævelse af alle forhold i lokalplanens bestemmelser, dvs. både bebyggelse og hegn, lyder det fra Hvidovre Kommune.

I følge Hvidovre Kommune og kommunalbestyrelsen skal der altså nu også gøres noget ved de hegn, der ikke lever op til lokalplanen.

- På nogle af ejendommene er bebyggelsen lovlig, men der er etableret fast hegn mod vejen. Det kan derfor opleves uretfærdigt, at kommunen håndhæver det faste hegn på én ejendom, men ikke på alle ejendomme. Der ligger 280 ejendomme i Præstemosen med skel mod en intern vej. Administrationen vurderer, at over halvdelen af disse ejendomme har et hegn i strid med lokalplanens bestemmelser, står der om sagen.

red

menu
menu