Pris for Tumlehuset nu oppe på 61,5 mio. kr.

Pris for Tumlehuset nu oppe på 61,5 mio. kr.

Skader, fejl og mangler på Tumlehuset fortsætter

Da kommunalbestyrelsen tilbage i maj 2014 besluttede sig for at opføre Tumlehuset, var det til en ikke ubetydelig pris på 39 mio. kr.

Den pris har dog sidenhen vist sig langt fra at holde.

En endeløs række af problemer har, som beskrevet her i Hvidovre Avis, ramt opførelsen af Hvidovres prestigeinstitution Tumlehuset på Byvej. På Teknik- og Miljøudvalgets møde mandag aften skulle politikerne således endnu engang tage stilling til om anlægssummen for byggeriet skulle forøges. Dermed er den samlede anlægssum for Tumlehuset nu er oppe på 61,5 mio. kr. - altså godt 20 mio. kr. mere end forventet tilbage i maj 2014.

Årsagen til de mange fordyrelser er tvister mellem kommunen, entreprenøren og rådgiveren. Desuden har det efterfølgende vist sig, at Tumlehuset er opført med både projekterings- og udførelsesfejl med det resultat, at institutionen ikke bare døjer med fugt- og lugtproblemer, men også defekte elinstallationer. Dertil bliver kloak- og ventilationsanlæg nu undersøgt for eventuelle fejl.

Omfattende problemer

Fra Hvidovre Kommune lyder det således, at der er tale om massive problemer.

- Skønserklæringen vedrørende vandskader viser omfattende problemer. Skønsmanden har vurderet, at problemerne gør sig gældende for Eksperimentariets tagkonstruktion som helhed, og at der er tale om både projekterings- og udførelsesfejl, lyder det indledningsvist.

Ydermere ser det ud til, at institutionens såkaldte Eksperimentarium simpelthen skal omprojekteres i et samlet afhjælpningsprojekt.

- Skader efter indtrængende vand samt skimmelsvamp sanering skal udføres, lyder det blandt andet i den sagsfremstilling, som Teknik- og Miljøudvalget har fået.

Fra Hvidovre Kommune understreges det dog, at de mange ekstraudgifter til Tumlehuset alle vil indgå i den voldgiftssag, som der lægges op til mod entreprenør og rådgiver på projektet.

red

menu
menu