Prisen på vand i Hvidovre stiger

Prisen på vand i Hvidovre stiger

Prisen på en liter vand stiger til næste år. En stor del af forklaringen er, at prisen i 2019 har været for lav i forhold til de reelle omkostninger. En liter postevand vil således fra første januar 2020 stige fra cirka 5 øre til godt 6 øre

For en familie i lejlighed i Hvidovre kan prisstigningen betyde en månedlig merudgift på cirka 80 kroner. Den samlede årlige vandregning for familien i lejlighed vil herefter ligge på omkring 5.400 kroner. Ud over vand dækker beløbet også afledning og rensning af spildevand, udgifter til klimasikring samt skatter og afgifter til staten.

For den større familie i parcelhus, der bruger mere vand, vil den samlede årlige vandregning i 2020 lyde på omkring 8.950 kroner.

Den årlige udgift kan nedbringes, hvis man sparer på vandet.

Prisændringen har flere forklaringer

HOFOR tjener ikke penge på salget af vand eller på bortledning og rensning af spildevandet. Efter vandforsyningsloven skal indtægter og udgifter balancere. I de foregående år har vandselskabet i Hvidovre ikke fået dækket alle sine omkostninger, og det manglende beløb dækkes nu ved at hæve prisen i 2020.

Herudover har det kostet ekstra at sikre drikkevandet i Hvidovre mod pesticider (DMS). Den udgift skal betales i 2020. Bl.a. var det nødvendigt at lukke vandværket i en periode og købe mere vand udefra. Og endelig indgår et efterslæb af afgifter til staten fra tidligere.

Liter-prisen på Hvidovres vand ligger fortsat under landsgennemsnittet

Den gennemsnitlige pris i hele Danmark ligger på godt 7 øre per liter. I Hvidovre er prisen for en liter nede på godt 6 øre for en liter. Prisen dækker også skatter og afgifter, skybrudssikring samt bortledning og rensning af spildevandet.

Tips til at holde forbruget nede

Det er godt for både miljø og pengepung at spare på vandet. Vi har samlet fem vandspareråd, der virker:

Køb et sparetoilet, hvis du ikke allerede har et. Med et to-skyls sparetoilet halveres vandforbruget til toiletskyl.

Tag korte brusebade på maximalt 5 minutter.

Sørg for at toilet og vandhane ikke løber eller drypper.

Køb en sparebruser. Den giver kun halvt så meget vand som en almindelig bruser.

Vand aldrig græsplænen om sommeren. Og hold igen med de store badebassiner til børnene

Fakta om vandprisen i Hvidovre

Prisen på en liter vand stiger i 2020 fra cirka 5 øre til godt 6 øre.

Årlig vandudgift inklusive bortledning og rensning af spildevand samt skatter og afgifter:

Familie i lejlighed med årligt vandforbrug på 85 m3: 5.400 kroner Familie i parcelhus med årligt vandforbrug på 140 m3: 8.950 kroner.

menu
menu