Privatskolen måske midlertidigt på grusbanen

Privatskolen måske midlertidigt på grusbanen

Hvidovre Privatskole vil gerne have lov til at opstille 18 pavilloner på grusbanen ved Strandmarkens Fritidscenter - Socialdemokrat forsinker tilladelse

Privatskolen skal være ude af Sønderkærskolen den 30. juni 2020 - og deres nye lokaler på Gungevej er først klar til ibrugtagning i efteråret.

Derfor ønsker de at opstille pavillon-moduler på grusbanen ved Strandmarkens Fritidscenter. Hvidovre Kommune har skønnet, at det godt kan lade sig gøre, hvis der gives dispensation fra naturbeskyttelsesloven. Dispensationen kan gives, hvis Slots- og Kulturstyrelsen ikke har indvendinger.

Der skal gives dispensation, fordi grusbanen ligger under 100 meter fra et fortidsminde - Simonshøj. Grusbanen er tidligere blevet brugt til andre midlertidige formål, uden at det har været et problem.

Bygge- og planudvalget behandlede sagen mandag, og her viste det sig, at sagen tilsyneladende ikke var så ligetil, som der ellers var lagt op til.

I hvert fald valgte Socialdemokraterne i udvalget at standse sagen og bringe den op i kommunalbestyrelsen. Dansk Folkeparti, Hvidovrelisten og Venstre var ellers indstillede på at godkende dispensationen og stemte for.

Ingen tvivl

For Hvidovre Kommunes administration var der heller ikke tvivl om, at dispensationen kunne gives.

- Privatskolen ønsker at råde over et areal på 3.000 m2 , hvorpå man vil opstille 18 moduler med klasseværelser. Administrationen har peget på den nordlige ende af grusbanen ved Strandmarkens Fritidscenter, idet der forventes meget begrænset brug af arealet i den kommende periode, står der i oplægget til politikerne.

Området er udlagt til offentlige formål, hvilke betyder, at pavilloner ikke er et problem. Til gengæld ligger grusbanen, som skrevet, inden for fortidsmindebeskyttelseslinjen omkring Simonshøj. Da der ikke er tale om permanent byggeri eller ændring af terrænet, mener Hvidovre Kommune imidlertid godt, at der kan gives en midlertidig dispensation til at privatskolen kan opsætte de 18 moduler.

- Grusbanen er omgivet af højt trådhegn. Der er desuden tale om en kortvarig, midlertidig opstilling af pavilloner i en etage på arealet, skriver Hvidovre Kommune.

Sagen skal pga. af Socialdemokraternes indvending nu også behandles i kommunalbestyrelsen i næste uge - dermed forsinkes en eventuel tilladelse.

red

menu
menu