PRIVATSKOLEn VÆRDSÆTTER GENBRUGSHALLEN

PRIVATSKOLEn VÆRDSÆTTER GENBRUGSHALLEN

Hvidovre Privatskole vil gøre deres bedste til, at Genbrugshallen får de absolut bedste vilkår for at fortsætte, skriver formanden for privatskolen DANNI HECKMANN:

Ældresagens stærke interesse for genbrugshallens fremtid i Hvidovre Kommune er vigtig. Genbrugshallen giver foreningerne en vigtig indtægtskilde og mulighed for at understøtte fællesskabet i foreningerne. Og når det kan kombineres med bæredygtighed og miljø, kan det næppe blive bedre, set i et samfundsmæssigt perspektiv.

Det er korrekt, at Hvidovre Privatskole har konkrete planer om at flytte ind på Gungevej 2. Vi har dog ingen planer om at ombygge genbrugshallen de næste par år.

Det ville da være dejligt med egne idrætsfaciliteter, men det har vi ganske enkelt ikke råd til i første ombygningsfase. Derudover kan vi bekræfte Anne Walbergs udtalelse om, at kommunen har en uopsigelig kontrakt frem til 2026.

Vi forstår også værdien af de fællesskaber, der er omkring foreningernes indbyrdes aktiviteter i Genbrugshallen. Det er aktiviteter, der er båret af frivillige kræfter. På samme måde som bestyrelsen på Hvidovre Privatskole også er båret af frivillige ildsjæle. Fællesskabsværdien er vigtigt og central for Hvidovre Privatskole, og vi vil gøre vores til at genbrugshallen får de bedste vilkår, når den engang skal flytte. Det gælder både, når vi selv ejer grunden, men også når der skal findes en ny placering. Derfor er vi, lige som foreningerne i Hvidovre, glade for, at det er Hvidovre Kommunes holdning, at der også i fremtiden skal være plads til Genbrugshallen i Hvidovre.

Med venlig hilsen

Danni Heckmann,

formand for Hvidovre Privatskoles bestyrelse

menu
menu